Ἡ ποντιακὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς λίγες διαλέκτους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ σχετίζονται τόσο ἄμεσα μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα. Σήμερα, μὲ τὴ γεωγραφική της ἔννοια δὲν ὑφίσταται πλέον, ὅμως ἀκόμη καὶ τώρα, παρὰ τὸ ὅτι πέρασε σχεδὸν ἕνας αἰῶνας ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ποντιακὸς Ἑλληνισμὸς ἐκπατρίστηκε, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς πατρίδας μας καὶ κυρίως στὴ Μακεδονία, ὅπου διαβιοῦν ἀμιγεῖς ποντιακοὶ πληθυσμοί. Ὁ γλωσσολόγος Ἄνθιμος Παπαδόπουλος, προβλέπει ὅτι μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου θὰ συμβεῖ ἡ πλήρης γλωσσικὴ ἀφομοίωσή της μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας καὶ θὰ καταταγεῖ στὴν κατηγορία τῶν νεκρῶν γλωσσῶν.                Διαβάστε περισσότερα  ΕΔΩ