Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη παιδεία ἤ πανθρησκειακή προπαγάνδα;» Πολεμικό Μουσεῖο, Σάββατο 19 Μαΐου 2012 [16:00-22:00]

 ThriskeutikaAfissa

Πολεμικό Μουσεῖο, Σάββατο 19 Μαΐου 2012 [16:00-22:00]


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡμερίδα μέ θέμα «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη παιδεία ἤ πανθρησκειακή προπαγάνδα;» πρόκειται νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου τό Σάββατο 19 Μαΐου 2012 καί ὥρα 16:00-22:00.
Ἡ τιμητική σας παρουσία θά μᾶς δώσει ἰδιαίτερη χαρά καί θά ἐνισχύσει εὐρύτερα τήν κάθε ἀγωνιστική προσπάθεια γιά τήν ὑπεράσπιση καί διατήρηση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως καί τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας.
Γίνεται πολύς πόλεμος στίς μέρες μας ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ἀφοῦ πρῶτα μείωσαν τίς ὧρες διδασκαλίας του, στή συνέχεια ἔδωσαν τήν δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτό· τώρα προτείνουν νά τό κάνουν ἐπιλεγόμενο, πασχίζουν νά τό μετατρέψουν σέ θρησκειολογία, ὥς καί νά τό ἐξοστρακίσουν παντελῶς ἀπό τά ἑλληνορθόδοξα σχολεῖα μας, ὥστε τά παιδιά μας νά βγαίνουν ἄθρησκα, ἄοσμα, ἄχρωμα καί κατά συνέπεια νά γίνονται εὔκολη θήρα στούς πάσης φύσεως ἐπιτηδείους.
Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ τή διοργάνωση σχετικῆς ἡμερίδας προτίθεται νά συμβά­λει στήν ἀναστολή τῆς ὑποβαθμίσεως καί ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Δυό λόγια γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ εἶναι μία ἀστική μή κερδοσκοπική νεοϊδρυθεῖσα ἑταιρεία πού ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερις ἱερεῖς, μαχίμους ἐφημερίους, καί ἕναν λαϊκό, δικηγόρο παρ'Ἀρείῳ Πάγῳ. Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ προσφέρει ὀρθόδοξες τοποθετήσεις καί ἀντιδρᾶ μέσα στά ἐκκλησιολογικά καί νόμιμα πλαίσια ἔναντι τῶν πολλῶν προκλήσεων πού συναντῶνται καθημερινά στ΄καθημερινό περιβάλλον καί στήν πατρίδα μαςεὐρύτερα.
Ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ἡ ἐθνική μας ἄμυνα, ἡ ἐθνική μας παιδεία, ἡ ἐθνική μας οἰκονομία, ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια βρίσκονται σέ κίνδυνο.. Μαζί δέ μ'αὐτά παραχωροῦνται σέ ἄδηλα κέντρα ἡ ἀτομική μας ἀσφάλεια, μαζί μέ τά ἀτομικά μας δικαιώματα, ὁ ἠθικός τρόπος ζωῆς καί ἡ εὔρυθμη λειτουργία ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Ἐπιπλέον ἡ πνευματική κατάπτωση, ἡ ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν, ἡ ἐξομοίωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τῆς Ἱστορίας μας μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐπισήμου φορέα γιά νά συμπαραστεκόμαστε ἐμπράκτως στούς συμπολῖτες μας.
Βασικοί σκοποί τῆς ΕΣΤΙΑΣ εἶναι ἡ μελέτη τῆς πατερικῆς γραμματείας καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων· ἡ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι νεοφανῶν αἱρέσεων· ἡ ἀντιπαράθεση σέ θέσεις, ἰδέες καί πρακτικές ἐνάντιες στήν ὀρθόδοξη παράδοση· ἡ σπουδή τῆς ἑλληνικῆς καί λειτουργικῆς γλώσσας· μέριμνα γιά τήν διατήρηση τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί γιά τήν προβολή τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας· ἡ ἀρωγή πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντες· ἡ ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση πρός τούς πάσης φύσεως διωκομένους, τούς ἀρνουμένους παντός εἴδους ταυτότητες πού περιέχουν τσίπ καί ὅλους τούς ἐναντιουμένους σέ κάθε μέθοδο ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος πού ἐπιβουλεύεται τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας.
Μέ τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πού κήρυττε ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι ὁ ὀφθαλμός καί ὁ διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης δραστηριοποιούμαστε μέ ἡμερίδες, συλλαλητήρια, διαλέξεις, ἐκπομπές, κείμενα καί κηρύγματα, ἀλλά καί πληροφοροῦμε-ἐνημερώνουμε ἠλεκτρονικά γιά τίς θέσεις μας μέ τίς ἱστοσελίδες «ΟΡΘΡΟΣ-ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ», «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ», «ΨΗΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», «ΝΕΑ ΠΡΩΪΑ».
Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις του ¨Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση¨

alt

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ ΕνημέρωσηςΠροσοχή

Για ανάγνωση επιλέγεις ¨ ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ¨ και το διαβάζεις τόσο άνετα, σαν να είναι σε μορφή pdf.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Web TV


Σκοπός της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» είναι να ανακτήσουν οι Έλληνες τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της φυλής μας, μέσα από μια υγιή ενημέρωση, αφύπνιση και ψυχαγωγία.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ.