Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Εκδήλωση 11 Μαρτίου 2012 και ώρα 11:00 στο Πολεμικό Μουσείο.Ἡ  «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  εἶναι
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ἀρ. Ἀποφάσεως Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 1602/26. 01. 2012.

Συμφώνως μὲ τὸ Καταστατικὸ ἱδρύσεώς της,

ἔχει ὡς μία ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν της

τὴν ἀνεξαρτησία ἀπὸ κυβερνητικούς, πολιτικούς, κομματικοὺς καὶ συνδικαλιστικοὺς φορεῖς.

καὶ μεταξὺ ἄλλων, σκοποί της εἶναι:


Ἡ ὑπεράσπισις τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων ἔναντι πάσης αὐθαιρεσίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἡ ἐπαγρύπνησις καὶ ἡ ἐνημέρωσις ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
Ἡ ἀναζωπύρωσις τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος.
Ἡ παντὶ τρόπῳ προστασία τῆς ἐθνικῆς περιουσίας.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀκροτελευτίου διατάξεως τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος (Ἄρθρον 120, παρ. 2,3,4).
Ἡ ἀνάδειξις, ἡ προβολὴ καὶ ἡ διάδοσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ δημιουργία προϋποθέσεων γιὰ τὴν παλιννόστησι τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀνάσχεσι τοῦ φαινομένου τῆς μεταναστεύσεως τῶν νέων μας.
Ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν.
Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς, τῆς ἀκεραιότητος, τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς περιουσίας τῶν πολιτῶν.
Ἡ προστασία καὶ ἡ προβολὴ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἡ προάσπισις τῆς πολιτιστικῆς, ἱστορικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας κληρονομιᾶς.
Ἡ στήριξις καὶ ἡ προβολὴ τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων, μὲ ἔμφασι σὲ ὅσα ἔχουν παραχθῆ ἀπὸ ἑλληνικὰ χέρια.
Ἡ μελέτη κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ οἱ προτάσεις λύσεων καὶ ἐφαρμογῆς αὐτῶν.
Ἡ προάσπισις τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως τῶν πολιτῶν καὶ τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σολωμοῦ 62, Τ.Κ. 104 32,  Ἀθῆναι
Τηλέφωνο: 210 – 524 55 80
Ἠλεκτρονικὴ Διεύθυνσις: info@ethnikieteria.gr
Πρόεδρος: Ἄγγελος Βασιλειάδης
Χημικὸς Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος, Πρ. Κυβερνήτης Ο.Α.
Τηλ.: 22940-66244, 6982527477
Ὑπεύθυνος Ἐπικοινωνίας καὶ Ὀργανωτικοῦ: Νικόλαος Ἀργυρόπουλος
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Βετεράνων Πολεμιστῶν Κύπρου 1974.
Τηλ.: 6934654321


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις του ¨Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση¨

alt

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ ΕνημέρωσηςΠροσοχή

Για ανάγνωση επιλέγεις ¨ ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ¨ και το διαβάζεις τόσο άνετα, σαν να είναι σε μορφή pdf.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Web TV


Σκοπός της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» είναι να ανακτήσουν οι Έλληνες τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της φυλής μας, μέσα από μια υγιή ενημέρωση, αφύπνιση και ψυχαγωγία.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ.