Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Νέες Ταυτότητες Αστυνομικού Προσωπικού και Κάρτα του Πολίτη - Συγκριτική ανάλυση με Ηνωμένο Βασίλειο

Bookmark and Share

Παρουσίαση των Νέων Ταυτοτήτων τύπου πιστωτικής κάρτας Αστυνομικού Προσωπικού ( Αστυνομικών- Ειδικών Φρουρών- Συνοριακών Φυλάκων ) από το επίσημο κανάλι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) http://youtube.com/user/EllinikiAstynomia που εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. http://passport.gov.gr της οποίας το προσωπικό εμφανίζεται να συγκατατίθεται (σε περίπτωση, που αρνηθεί αστυνομικός να συγκατατεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακολουθεί παραπομπή του στο υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο όπου του ανακοινώνεται η απόλυση του με συνοπτικές διαδικασίες, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω) στη βιομετρική επεξεργασία των δακτυλικών του αποτυπωμάτων με ηλεκτρονική σάρωση δακτύλου του δεξιού χεριού προς επαλήθευση των δεδομένων της κάρτας εισόδου η σάρωση της οποίας προηγείται & η βιομετρική επαλήθευση απαιτείται για το άνοιγμα της θύρας της Δ/νσης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι Νέες Ταυτότητες Αστυνομικού Προσωπικού είναι ηλεκτρονικές μεν την στιγμή, που περιέχουν στην οπίσθια όψη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη - Machine Readable Zone (MRZ) αλλά όχι βιομετρικές δε αφού δεν περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης (chip) όπου σχεδιάζουν να ψηφιοποιήσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα του συνόλου του πληθυσμού με την αντικατάσταση των Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας (ΑΔΤ) με τις Κάρτες του Πολίτη.


Νέες Ταυτότητες Αστυνομικού Προσωπικού:


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-Η υπ' αριθμόν 6011/2/67-ι  της 29ης Ιουλίου 2009 Απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Ιωάννη Μπούτσικα  Καθορισμός τύπου Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Ειδικών Φρουρών & Συνοριακών Φυλάκων (ΦΕΚ Β' 1812/01.09.2009) δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ) http://posyfy.gr/pdfs/kathorismos%20typou%20yphresiakwn%20deltiwn%20taftothtas%20SF%20kai%20EF.pdf & η οποία δημοσιεύτηκε εκ νέου στο ΦΕΚ Β' 2322/06.11.2009
-Η υπ' αριθμόν 6011/2/67-ιη' Εγκύκλιος του Υπαρχηγού & Αναπληρωτή Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αντιστράτηγου Ιωάννη Μπούτσικα Εφοδιασμός του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α) http://www.sefeaa.gr/downloads/2009/NEES_TAYTOTHTES.pdf

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο υπ' αριθμόν 2252 της 13ης Δεκεμβρίου 2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας & τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια & τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EL:PDF
 &
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:142:0001:0004:EL:PDF

ορίζει στο άρθρο 4:

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο διαβατήριο, καθώς επίσης, οσάκις ενδείκνυται, να ζητά τη διόρθωση ή την απάλειψη δεδομένων.
2. Το διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο δεν επιτρέπεται να περιέχει καμία πληροφορία υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, εκτός αν αυτή προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από το παράρτημά του ή αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο ταξιδιωτικό έγγραφο από το εκδίδον κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το υπ' αριθμόν 308 Προεδρικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 1991 Ισχύς ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων των Ελλήνων πολιτών που μεταβαίνουν σε Κράτη-Μέλη της Ε.Ο.Κ. ορίζει στο άρθρο 2 Καθιέρωση του δελτίου ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου:
1. Οι Έλληνες πολίτες, κατά τη διακίνησή τους σε Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο είτε το εν ισχύι δελτίο ταυτότητάς τους είτε εν ισχύι διαβατήριο.ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ η Απόφαση & η Εγκύκλιος καταστρατηγώντας τη χρήση του Δελτίου Ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου & τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που απαγορεύει καταχώρηση οποιασδήποτε άγνωστης στον κάτοχο πληροφορίας υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, παραβιάζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αστυνομικού προσωπικού με την εισαγωγή απροσδιόριστου αριθμού απόρρητων στοιχείων αναγνώσιμων μόνο κάτω από την επίδραση του υπεριώδους φωτός υπό την έννοια του κτλ. στις αντίστοιχες διατάξειςΕιδικότερα:-
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 Καθορισμός Δελτίου Ταυτότητας της υπ' αριθμόν 6011/2/67-ι  Απόφασης ορίζεται εισαγωγή αόριστου αριθμού απόρρητων στοιχείων μη ορατών δια γυμνού οφθαλμού:
 Επίσης, μόνο κάτω από την επίδραση του υπεριώδους φωτός θα εμφανίζονται & ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως ο αριθμός ταυτότητας, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης κλπ.
- Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α Καθιέρωση νέου τύπου δελτίων ταυτότητας για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας της υπ' αριθμόν 6011/2/67-ιη' Εγκυκλίου ορίζεται εισαγωγή αόριστου αριθμού απόρρητων στοιχείων μη ορατών δια γυμνού οφθαλμού:
Επίσης, μόνο κάτω από την επίδραση του υπεριώδους φωτός εμφανίζονται & ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως ο αριθμός ταυτότητας, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης κλπ.Απόταξη αστυνομικού επειδή δε δέχτηκε να παραλάβει τη νέα ταυτότητα αστυνομικού προσωπικού λόγω θρησκευτικής συνείδησης.
Χιλιάδες μέλη του facebook διακηρύσσουν:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ


Αστυνομικός με 19 χρόνια προϋπηρεσία, με συνέπεια στα καθήκοντά του και πίστη στην υπηρεσία του με λευκό μητρώο, αποτάχθηκε απο την υπηρεσία του κατόπιν απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν 5 αστυνομικοί εκ των οποίων 4 υψηλόβαθμοι.
Στην απολογία του σε αυτή την επιτροπή ισχυρίστηκε οτι δεν παραλαμβάνει την «κάρτα του πολίτη» για καθαρά θρησκευτικούς λόγους. Αυτό ήταν το φοβερό παράπτωμα για το οποίο τον απέταξαν από την υπηρεσία του. Ο αστυνομικός είναι έγγαμος με δυο παιδιά, δεν πήρε καμιά αποζημίωση και δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για ασφαλιστική κάλυψη. Τα προαναφερθέντα ανακοινώθηκαν στην εκπομπή του κ. Χατζάρα στο κανάλι «Bluesky» απο το δικηγόρο του αστυνομικού.

Σύμφωνα με το δικηγόρο, η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το ευρωπαϊκό δικαστήριο, διότι η νομοθεσία βάσει της οποίας απετάχθη ο αστυνομικός παραβαίνει θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία. Ζούμε στην αποκαλούμενη «Χούντα του ΠΑΣΟΚ» στην οποία όλοι έχουν δικαιώματα εκτός απο τους Έλληνες και τους Χριστιανούς. Καλούμε όλους τους Ελληνες και τους Χριστιανούς να μην παραλάβουν την κάρτα του πολίτη και να συμπαρασταθούν στον εν λόγω αστυνομικό. Να προσθέσουμε ακόμα οτι η κυβέρνηση διά του κ. Ραγκούση μας διέταξε οτι όλοι οι Ελληνες πολίτες μέχρι το τέλος του 2011 θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν την κάρτα του πολίτη. Πρώτοι απο όλους θα πρέπει να πάρουν την κάρτα τα σώματα ασφαλείας, ενω αν δεν την πάρουν απειλούνται με απόλυση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο «Bluesky» ειπώθηκε και το εξής περίεργο.
Η κάρτα θα περιέχει μέσα απόρρητα στοιχεία για το άτομό του στα οποία δε θα έχει πρόσβαση ο κάτοχος της κάρτας.

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αντέδρασαν, διαμαρτυρόμενοι με κάθε τρόπο και πέτυχαν την κατάργηση των Ηλεκτρονικών Βιομετρικών Ταυτοτήτων.


Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η νέα βρετανική κυβέρνηση θα περάσει πρώτα την σχετική νομοθεσία για την κατάργηση του προγράμματος των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων από τη Βουλή και σκοπεύει να έχει επιτύχει την κατάργησή τους μέχρι τον Αύγουστο.
Προγραμματίζουν την ακύρωση της λειτουργίας των ήδη κυκλοφορούντων νέων ταυτοτήτων μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με δηλώσεις υπουργών, θα καταστραφούν όλα τα ψηφιακά αρχεία των ταυτοτήτων αυτών. Επίσης όσοι αγόρασαν τις νέες ταυτότητες δε θα αποζημιωθούν για τα χρήματα που κατέβαλαν για την αγορά τους.
Η κατάργηση έρχεται έπειτα από την αντίδραση των Βρετανών πολιτών κατά της άνευ προηγουμένου καταστρατήγησης των προσωπικών ελευθεριών μέσω της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία περιέχει πολλά βιομετρικά δεδομένα, φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα και επιπλέον προσωπικά δεδομένα σε αόρατο ηλεκτρονικό τσιπ.

http://facebook.com/pages/EIMASTE-DIPLA-STON-ASTYNOMIKO-POU-DEN-PARELABE-TEN-KARTA-POLITE/139582446088892


ΖΗΤΑΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ..ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ.
ΖΗΤΑΜΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΕΡΟ ΣΚΟΠΟ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛEIΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ..  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 6939246025 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ. 

http://facebook.com/note.php?note_id=107838315951997


Πώς καταργήθηκε η βιομετρική ταυτότητα της κυβέρνησης των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο


Στο ρεπορτάζ των ειδήσεων του BBC της 27ης Μαΐου 2010 ανακοινώνεται διά μέσου της αρμόδιας Υπουργού η ματαίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υιοθέτηση βιομετρικών ταυτοτήτων της προηγούμενης σοσιαλιστικής κυβέρνησης. Ο συνασπισμός Συντηρητικών & Φιλελευθέρων τήρησε την προεκλογική του υπόσχεση για κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας & ήδη το σχετικό νομοσχέδιο έχει εισαχθεί στη Βουλή των Λόρδων, εγκρίθηκε στις ψηφοφορίες επί της αρχής & κατ' άρθρο, όπου αποφασίστηκε η αποζημίωση των 15.000 κατόχων βιομετρικών ταυτοτήτων & πλέον τώρα απομένει η 3η ψηφοφορία επί της αρχής & κατ' άρθρο για την οριστική κατάργηση του προτέρου νομοθετικού πλαισίου 
http://newsletters.mu.no2id.net

Η Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απαγορεύει τη συλλογή & επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων στις ταυτότητες

15-05-2000-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 510/17/2000 - Απόφαση για τις ταυτότητες

Η ΑΡΧΗ 
προειδοποιεί και καλεί τον  υπεύθυνο επεξεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και κάθε άλλο συναρμόδιο, εντός ευλόγου χρόνου και πάντως όχι περισσότερου απ’ όσο είναι απολύτως αναγκαίος  για την προσαρμογή των σχετικών διαδικασιών, να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, εκδίδοντας τις αναγκαίες οδηγίες προς τις οικείες αρχές και υπηρεσίες και εφεξής κατά την έκδοση των νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή τυχόν αντικατάσταση των παλαιών να μη συλλέγουν (δηλαδή να μην ερωτούν, ούτε να επιτρέπουν την αναγραφή) και να μην επεξεργάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:        
1. δακτυλικό αποτύπωμα 

Προσφυγή αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις νέου τύπου ταυτότητεςΣτο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ένας αρχιφύλακας και ένας υπαρχιφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις του αρχηγού και υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. με τις οποίες καθορίστηκε ο νέος τύπος των υπηρεσιακών ταυτοτήτων του αστυνομικού προσωπικού.


Οι ένστολοι υποστηρίζουν ότι οι νέες ταυτότητες, οι οποίες έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, περιέχουν πλέον των αναγνωρίσιμων δια γυμνού οφθαλμού στοιχείων, και στοιχεία τα οποία μπορούν να διαβαστούν μόνο υπό την επίδραση υπεριώδους φωτός, ενώ στην οπίσθια όψη υπάρχει μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη MRZ.Σύμφωνα με τους δύο αστυνομικούς, ο τύπος των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων έπρεπε να καθοριστεί με προεδρικό Διάταγμα και με αποφάσεις του αρχηγού και του υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.Ακόμη, αναφέρουν ότι όσα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται στις νέες ταυτότητες είναι σε αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές, όπως είναι αυτή της αρχής της αναλογικότητας και η πρόβλεψη του άρθρου 43 που παρόμοια θέματα πρέπει να νομοθετούνται μόνο με Προεδρικά Διατάγματα.Εξάλλου, σημειώνουν ότι δεν έχουν παραχωρήσει τη συγκατάθεσή τους για την εγγραφή προσωπικών στοιχείων στις νέες υπηρεσιακές ταυτότητες, ενώ θέτουν και ζήτημα προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
προσκληση ΕΛ.ΚΙ.Σ                                                                 προσκληση ΕΛ.ΚΙ.Σ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ : ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΑΜΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 στη Θεσσαλονίκη , στην «ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» http://ems.gr  θα γίνει ενημερωτική ομιλία με όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ( National ID Card ), τον ΑΜΚΑ & τα Εθνικά μας θέματα .Τη συγκέντρωση διοργανώνει ο σύλλογος 

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

( Πρόεδρος συλλόγου Αναστάσιος Θεοδωρίδης )


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
( National ID Card )

Συμμετέχουν επιπλέον οι σύλλογοι ( Αλφαβητικά )

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ 


ΕΛ.ΚΙ.Σ


ΠΥΡΙΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ


ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαμαρτυρία για την κάρτα του πολίτη 12-12-10 Διαδόστε το
H συγκέντρωση διοργανώνεται από Έλληνες youtubers.
Βοήθησε και εσύ, ανάρτησε στο προφίλ σου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης