Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού

Σύγχρονοι Εθνομάρτυρες
Σε ένα έθνος που συνεχώς παρακμάζει αυτοί οι 2 νέοι δείχνουν το δρόμο... Μετά τις δολοφονίες των δύο νέων επισκέφτηκαν το νησί και τους συγγενείς των ηρώων ο Κ.Σημίτης και άλλοι πολιτικοί από την Ελλάδα. Το κοριτσάκι του Τ.Ισαάκ βάπτισε η Ελληνική Κυβέρνηση ως ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας του μεγάλου αυτού ήρωα. Δύο μήνες μετά η αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύληψης των δολοφώνων του Σ.Σολωμού και Τ.Ισαάκ. Επίσης ζητήθηκε βοήθεια από την Interpol. Ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού πέρασαν στην αιωνιότητα πλάι στο Λεωνίδα, τον Κολοκοτρώνη, τον Αυξεντίου και τον κάθε Έλληνα που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα....

«Πράκτορες», «προδότες», «παρακρατικοί»…

Bookmark and Share
    Φοβερές κατηγορίες του ψευτομουφτή Ξάνθης Μέτε εναντίον πάντων!
     Τρομερές κατηγορίες ἐξαπέλυσε ὁ χμέτ Μέτε, πού παριστάνει τόν μουφτή Ξάνθης, κατά πάντων, σύμφωνα τοὐλάχιστον μέ τά «λογοκριμένα ἀποσπάσματα συνέντευξής του» πού δημοσίευσε ἡ «Τρακιανίν Σεσί» τοῦ Ντεντέ στίς 24 ουνίου. Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα ἡ συνέντευξη παραχωρήθηκε στό δίγλωσσο περιοδικό «ζινλίκτσα» ἀλλά λογοκρίθηκε. Τά ἐπίμαχα σημεῖα ἦρθαν στά χέρια τοῦ ΝτεντέΧατζηοσμάν (!) καί τά δημοσίευσε στήν ἑβδομαδιαία του ἐφημερίδα, παρότι ἤδη εἶχαν κυκλοφορήσει διαψεύσεις ἀπό τούς ἐμπλεκόμενους. μέσῳ
     Στά ἐπίμαχα ἀποσπάσματα ὁ Μέτε φέρεται ὄχι μόνο νά συνεχίζει τήν κόντρα πού ξεκίνησε μέ τούς μειονοτικούς βουλευτές Χατζηοσμάν καί Μάντατζη, ἀλλά τό τραβάει πολύ παραπέρα, ἀποκαλύπτοντας ρόλους καί ὀνόματα! Γιά τόν Τσετίν Μάντατζη: «πό τότε πού

Ξανά το χύμα τσιγάρο..........

Bookmark and Share

O Νομός Ηρακλείου ακολούθησε το παράδειγμα της Μεσσηνίας. Εδώ και 15 ημέρες όσοι επισκέπτονται τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μπορούν να προμηθεύονται χύμα τσιγάρα από ελληνικές μάρκες. «Πριν από έξι μήνες, όταν ανακοινώθηκε η μείωση του ποσοστού, είχαμε αποσύρει για τρεις ημέρες τα πακέτατης μεγάλης αμερικανικής καπνοβιομηχανίας Ρhilip Μorris,στην οποία ανήκουν οι γνωστότερες μάρκες. Οταν πληροφορηθήκαμε το παράδειγμα της Μεσσηνίας, αποφασίσαμε να το ακολουθήσουμε.Ετσιπουλάμε χύμα ελληνικά τσιγάρα,όπως τα Καρέλια ή τα GR,προς 20 λεπτά το ένα.Εξυπηρετούμε και τον καταναλωτήο οποίος θέλει να μειώσει το κάπνισμα για οικονομικούς λόγους,αλλά διαθέτουμε και τσιγάρα που δεν είχαν υψηλό περιθώριο κέρδους» λέει η κυρία Ελένη Χαιρέτη, πρόεδρος των Περιπτερούχων και Καπνοπωλών του Νομού Ηρακλείου. «Εννοείται ότι ακόμη και ένα τσιγάρο να πουλήσουμε δίνουμε απόδειξη» συμπληρώνει, γιατί οι καιροί είναι πονηροί...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής ( Ματθ. ιζ΄ 14 - 23 )

Bookmark and Share
Ματθ. ιζ΄ 14 - 23
14.Καί ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων·
15.Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
16.καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
17.ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ΄ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
18.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καί ἐξῆλθεν ἀπ΄ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
19.Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταί τῷ Ἰησοῦ κατ΄ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
20.ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
21.τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
22.Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
23.καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Ο Απόστολος της Κυριακής ( Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 )

Bookmark and Share
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
9.δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.
10.ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δ΄ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.
11.ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν
12.καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,
13.βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι.
14.Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ΄ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ.
15.ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ΄ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.
16.παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Καστελόριζο: ένας λιλιπούτειος γίγαντας

Bookmark and Share
 
Από την ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ
Η Αγκυρα δείχνει με όλους τους τρόπους ότι δεν πτοείται από τις διπλωματικές διαμαρτυρίες και τις αναγγελίες περί «επιθετικής ειρηνικής στρατηγικής»(;) που εξαπολύει η Αθήνα.

ΟΠΩΣ είπε και ο Αχμέτ Νταβούτογλου στον Δ. Δρούτσα στην Αλμάτι όπου συναντήθηκαν πρόσφατα, η τουρκική κυβέρνηση υλοποιεί «παλαιότερους σχεδιασμούς της». Γι' αυτό και εξακολουθεί να οργώνει το βόρειο αλλά και το νότιο Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο, με ωκεανογραφικά πλοία της που ψάχνουν για υδρογονάνθρακες, πλέοντας επίμονα στα διεθνή ύδατα, αλλά σε τμήματα της υφαλοκρηπίδας που εμφανώς ανήκουν στην Ελλάδα -αλλά και στην Κύπρο.

Ο τουρκαλβανός Muhedini του PDI στις ΗΠΑ για το «Τσάμικο ζήτημα».

Bookmark and Share

O Tahir Muhedini στην εβδομαδιαία του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ως στόχο την δημιουργία λόμπυ που θα πιέσει για την εφαρμογή ψηφίσματος από το Κογκρέσο για το «Τσάμικο ζήτημα».

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - Ο ηγέτης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ενσωμάτωσης, Tahir Muhedini αναπτύσσει αυτές τις ημέρες επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, η οποία είχε μια σειρά συναντήσεων με γερουσιαστές και άλλους αξιωματούχους.

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010

Ο Θανάσης Κλιγκόπουλος (ιδιοκτήτης βυτιοφόρου) έκανε σκόνη την κυβερνητική προπαγάνδα

Bookmark and Share

…και το λεγόμενο “Μεγάλο κανάλι”. Τους έκανε σκόνη με την (δικαιολογημένη) οργή του και με απλά επιχειρήματα.
Θα κοιτάξουμε να βρούμε το βίντεο, είναι απίστευτος ο άνθρωπος.
Μία κουβέντα του θα κρατήσουμε μόνο: ΕΠΙΤΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ!

Το αλίευσα ΕΔΩ

Ο γύρος του θανάτου...........

Bookmark and Share


Έξω από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως δύο μηχανές της νέας ομάδας ΔΙΑΣ ξεκινούν για περιπολία στους γύρω δρόμους. Ανά δύο οι αστυνομικοί νέα παιδιά.
Στην μια ανεβαίνει ο οδηγός ένας νεαρούλης που ζύγιζε δεν ζύγιζε 60 κιλά με τις μπότες. Πίσω του ανεβαίνει η συνάδελφός του ένα νέο κορίτσι πανέμορφο αδυνατούλη κι αυτό.
"Πού πάτε ρε παιδιά ανάμεσα στους αρκουδιαρέους στα γύρω στενά;
Αυτοί κοιτάζουν με μίσος τους περαστικούς που τυχαίνει να περνούν ....πόσο μάλλον εσάς. Είναι επικίνδυνο να περνάς ανάμεσα από τους πειρατές με την μηχανή.    Θα σε πετάξουν κάτω.....
Πεζές περιπολίες χρειάζονται από μεγάλες ομάδες συναδέλφων σας. Αν σας την πέσουν... τον εαυτό σου θα φυλάξεις ή αυτό το κορίτσι;

Το δικό μας Ολοκαύτωμα

Bookmark and Share


Οστά Ποντίων από τον τάφο στο Γιαζισιλάρ

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ Ποντιακή Γενοκτονία: σιγή Αγκυρας για τους ομαδικούς τάφους
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τον ομαδικό τάφο Ποντίων σε χωριό της Σαμψούντας της περιόδου 1916-1922, που ήρθε στο φως πριν από δύο χρόνια. Εκπρόσωποι των Ποντίων εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους για την παθητική ελληνική πολιτική σε ό,τι αφορά το ποντιακό ζήτημα και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας στον Πόντο.

Οστά Ποντίων από τον τάφο στο Γιαζισιλάρ Τα οστά βρέθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών σε σχολείο του χωριού Γιαζισιλάρ, ενώ, σύμφωνα με τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, οι εργάτες πέταξαν τα οστά στο ποτάμι της περιοχής. Οι κάτοικοι του χωριού, όπου βρέθηκε ο ομαδικός τάφος, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και ερείπια από τέσσερις ελληνικές εκκλησίες. Μία απ' αυτές βρισκόταν εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί το σχολείο. Οι ιστορικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στο σημείο να βρισκόταν και χριστιανικό νεκροταφείο.

Η νηστεία είναι η βάση της ειρήνης του κόσμου.Μέγας Βασίλειος

Bookmark and Share
normal_xenofontos45.jpg


  Εάν δε όλοι αυτήν εδέχοντο ως σύμβουλο για αυτά, που πρέπει να πράττουμε, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να είναι άκρα ειρήνη σε ολόκληρη την οικουμένη· ούτε τα έθνη θα επαναστατούσαν μεταξύ τους, ούτε τα στρατεύματα θα έρχονταν σε σύρραξη.
Δεν θα κατασκευάζονταν όπλα, εάν επικρατούσε η νηστεία, δεν θα εγίνονταν δικαστήρια, ούτε θα εφυλακίζονταν μερικοί, ούτε γενικώς θα φιλοξενούσαν oι ερημιές κακοποιούς, ή οι πόλεις τους συκοφάντες, ή η θάλασσα τους πειρατές.
Εάν όλοι ήταν μαθητές της νηστείας, δεν θα είχε ακουσθεί καθόλου, κατά τον λόγο του Ιώβ (Ιώβ 3, 18), φωνή εισπράκτορα των φόρων, ούτε θα ήταν τόσον πολυστένακτη η ζωή μας και γεμάτη από κατήφεια, εάν η νηστεία κυριαρχούσε στη ζωή μας.

Η άρνηση της νηστείας, διάλυση του ανθρώπου. Μέγας Βασίλειος

Bookmark and Share


Όταν δε τον κατέλαβε η πορνεία και η μέθη, αιχμαλωτίσθηκε  από  τους  εχθρούς του, και αφού τον τύφλωσαν έγινε παιχνίδι στους δούλους των αλλοφύλων. Αφού ενήστευσε ο Ηλίας εσταμάτησε τον ουρανό επί τρία χρόνια και έξι μήνες για να μη βρέξει (Γ' Βασιλ.17, 1). Επειδή δηλαδή είδε ότι από τον χορτασμό πολλαπλασιάζεται η ύβρη, αναγκαστικά έφερε σ'αυτούς την ακούσια νηστεία της πείνας.
Με αυτήν σταμάτησε την αμαρτία τους που ξεχυνόταν ήδη χωρίς μέτρο, και σαν με κάποιο καυτερό σίδερο ή με μαχαίρι, διέκοψε με τη νηστεία την επί πλέον πρόοδο του κακού.  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ : Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ “ΚΑΡΦΩΣΕ” ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Bookmark and Share


Δεν έφταναν όλα τα άλλα που συμβαίνουν στην Κτηματολόγιο Α.Ε. ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Μέσω μίας εφαρμογής (τύπου Google), οι υπεύθυνοι της Κτηματολόγιο Α.Ε. “κάλυψαν” με έναν γελοίο τρόπο (με εντονότατες λευκές μουτζούρες) όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις δηλαδή στρατόπεδα, αποθήκες πυρομαχικών, στρατιωτικά αεροδρόμια δίνοντας έτσι…

Δραγώνα έχεις πακέτο

Bookmark and Share

Προς κα Αννούλα, Σήμερα ανακοινώσατε αυτό
Δελτίο Τύπου
Νομιμότητα , Διαφάνεια και Κανόνες στη Μεταλυκειακή Εκπαίδευση
Υπογραφή 30 νέων αδειών λειτουργίας ΚΕ.Μ.Ε.
Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, αποδεχόμενη σχετικές εισηγήσεις του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη, 27/07/2010, τις νέες άδειες λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ). Υπεγράφησαν 30 άδειες από τις 40 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.

κλπ
Μεταξύ αυτών και με αρ.19 το

Εξαγωγή… συνταξιούχων!

Bookmark and Share

syntaxi

Την αρχική ιδέα μού είχε δώσει ένας γνωστός μου συνταξιούχος, στις αρχές του τρέχοντος έτους. Την αφορμή την έλαβα από κάτι σχετικό που ελέχθη την Τρίτη, το πρωί, από μια δημοσιογράφο της ΝΕΤ σε ανταπόκρισή της από την Θεσσαλονίκη. Περί τίνος πρόκειται; Πρόκειται περί εξαγωγής… συνταξιούχων.

Πρόκειται για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους που ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ, πλέον, να τα βγάλουν πέρα στην χώρα που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν, που εργάστηκαν.

Πρόκειται για τους αναρρίθμητους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν από 500 έως 1.000 (ή και κάτι λίγο παραπάνω) Ευρώ που δεν φθάνουν ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ περίπτωσι για να επιβιώσουν περισσότερο από 15-20 ημέρες.

Ελλάδα: Έκτακτο, πανελλήνιο συνέδριο των Ρομ, στη Θεσσαλονίκη

Bookmark and Share

Να «τρέξει» άμεσα ειδικό πρόγραμμα για τους Ρομ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ύψους μέχρι και 300.000 ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων ζήτησαν εκπρόσωποι συλλόγων Ρομ, στο έκτακτο συνέδριο που πραγματοποίησε η πανελλήνια ομοσπονδία τους στη Θεσσαλονίκη. Διεκδικούν επίσης, να δοθούν άμεσα νέα στεγαστικά δάνεια σε τσιγγάνους, να παρασχεθούν από τις τράπεζες οι προβλεπόμενες από υπουργικές αποφάσεις, διευκολύνσεις για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων σε Ρομά και να προχωρήσουν τα έργα υποδομής σε υπαίθριους καταυλισμούς.

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Bookmark and Share
Σεβασμός τῆς Λωζάνης, τό τελευταῖο τούρκικο ἀνέκδοτο
Βρήκαμε τήν εἴδηση στήν «Ἀνατολή» πού ἐκδίδουν οἱ Κωνσταντινουπολίτες στήν Ἀθήνα καί πραγματικά μᾶς ἐντυπωσίασε. Δείχνει μέ πλήρη ἐνάργεια τί σημαίνει «ἀλλαγή» στήν Τουρκία, τοὐλάχιστον στά ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς: ὅ,τι γινόταν ἐπί στρατηγῶν καί κεμαλισμοῦ μέ τό ζόρικο, ἐπί ἐρντογανικοῦ ἰσλαμισμοῦ γίνεται μέ τό μαλακό. Γίνεται ὅμως τό ἴδιο πρᾶγμα!
Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς ὅποιας μειονότητας μᾶς ἀπέμεινε στήν Πόλη. Μέ τή συρρίκνωση τοῦ μαθητόκοσμου τά ἐκπαιδευτήρια, συχνά λαμπρές δωρεές εὔπορων Ἑλλήνων, μένουν ἄχρηστα καί οἱ ἐφοροεπιτροπές τῶν Ρωμηῶν πασχίζουν νά τά νοικιάσουν / ἀξιοποιήσουν πρός ὄφελος τῆς κοινότητας ἤ καί τοῦ συνόλου τῆς μειονότητας (ἔ, καμμιά φορά καί πρός ὄφελος ὁρισμένων…).

Ντεντέ εναντίον Μέτε

Bookmark and Share
     Σας γράφαμε μόλις προχτές για την επίθεση του ψευτομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μέτε εναντίον άλλων μειονοτικών, σε μια ιστορία που θυμίζει πολύ…ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τελικό στόχο βέβαια το ποιος θα απομείνει ως ο ηγέτης της μειονότητας (ή, παραφράζοντας τον διαβόητο φασιστο-Σαδήκ, θα λέγαμε «ο Ντενκτάς της Θράκης» – κατά τους ενδόμυχους πόθους ορισμένων). Τις κατηγορίες εκείνες του Μέτε τις μάθαμε ουσιαστικά χάρη στην «Τρακιανίν Σεσί» του (γνωστού και μη εξαιρετέου) Αμπντουλχαλήμ Ντεντέ, ο οποίος επίσης είχε γίνει αντικείμενο επικρίσεων από τον Μέτε. Δείτε λοιπόν σήμερα τι απαντούσε ο Ντεντέ στον ψευτομουφτή της Ξάνθης, μέσω της εφημερίδας του στις 10/6/2010 ( βλ. http://tourkikanea.wordpress.com):
   «Δεν φαίνεται να βάζει μυαλό ο εκλεγμένος μουφτής μας στην Ξάνθη Αχμέτ Μέτε, γιά αυτό και τα αυτιά δεν ακούνε τα όσα βγαίνουν από το στόμα του.
   Εδώ και πολλούς μήνες, ή πιο σωστά από την ημέρα που άρχισαν οι διαπληκτισμοί με τους βουλευτές, του είχα συστήσει επανειλημμένα να  προσέχει πολύ τα λόγια του. Του είχα υπενθυμίσει μάλιστα και τις εξής δύο παροιμίες: ¨ Άν τα λόγια είναι ασήμι, η σιωπή είναι χρυσός¨ και “Ού προτρεχέτω η γλώττα  της διανοίας”.

Κώλυμα ιεροσύνης. π. Παϊσιος

Bookmark and Share
thiv56_0922_filtered.jpg

- Γέροντα, αφού η εξομολόγηση τα σβήνει όλα, τότε γιατί αυτός που κάνει μεγάλη σαρκική αμαρτία δε μπορεί να γίνει ιερέας; 
- (Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας έτυχε να κρατάει δύο ανοξείδωτα κύπελλα που κερνούσε νερό στους προσκυνητές). Δε μου λες, αν το κύπελλο σπάσει και το ηλεκτροκολλήσω τότε δε θα γίνει γερό; 
- Ναι, και μάλιστα πιο γερό από ότι ήταν πριν. 
Τότε, να που το ένα με την κόλληση έγινε πολύ γερό, ενώ το άλλο, που δεν έχει κόλληση, δεν είναι μεν τόσο γερό, αλλά είναι απείραχτο. Όταν έλθει ό Βασιλιάς, με ποιο ποτήρι θα του δώσουμε να πιει νερό; 
- Με το δεύτερο, το απείραχτο, που δεν έχει κολληθεί. 
- Ε, για αυτό κάνουμε ιερείς εκείνους, που δεν έκαναν αμαρτία ασχέτως εάν δεν είναι τόσο θερμοί, όσο εκείνοι που έκαναν αμαρτία.

Το αλίευσα ΕΔΩ

Η νηστεία είναι,αρχή της μετανοίας. Μέγας Βασίλειος

Bookmark and Share
_8240576_4.jpg


Η μέθη είναι έχθρα στο Θεό· η νηστεία δε, αρχή της μετανοίας. Εάν λοιπόν θέλεις με την εξομολόγηση να γυρίσεις στο Θεό, να  αποφεύγεις την μέθη, για να μην σου κάμει δυσκολότερη την αποξένωση.
Δεν  αρκεί  βεβαίως μόνον η αποχή από τις τροφές, για την επαινετή νηστεία, αλλ'ας νηστεύσουμε νηστεία δεκτή, ευάρεστη στο Θεό.
Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από το  κακό,  η  εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το  θυμό,  ο χωρισμός από τις επιθυμίες, την καταλαλιά, το ψεύδος, την ψευδορκία.
H στέρηση από αυτά είναι αληθινή νηστεία.

Ανθρώπινα πειραµατόζωα

Bookmark and Share
 

Νέες αποκαλύψεις για δοκιµές φαρµάκων στην Ανατολική Γερµανία
Οι αρχές της πρώην Ανατολικής Γερµανίας χρησιµοποιούσαν πολύ περισσότερους ασθενείς από ό,τι ήταν γνωστό έως σήµερα ως πειραµατόζωα σε δοκιµές φαρµάκων για δυτικές εταιρείες έναντι χρηµάτων την περίοδο 1985-1989, αποκάλυψε χθες γερµανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το 1991, δύο χρόνια µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το γερµανικό περιοδικό «Σπίγκελ» είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι γιατροί στο νοσοκοµείο Charité του Ανατολικού Βερολίνου πραγµατοποιούσαν επί 4 χρόνια δοκιµές φαρµάκων σε ασθενείς, χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν. Αυτή την πρακτική όµως, σύµφωνα µε το γερµανικό δίκτυο ΜDR, ακολουθούσαν και άλλα νοσοκοµεία της πρώην Ανατολικής Γερµανίας, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ασθενών που έγιναν πειραµατόζωα χωρίς να το γνωρίζουν να ξεπερνά τους 2.000.

Ρωσικό πυροσβεστικό ελικόπτερο αποκαλύπτει "μαύρη τρύπα" στην τουρκική αεράμυνα!

Bookmark and Share

Aυτό που απαγορεύεται ρητά στους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, η παραβίαση του ΕΕΧ της Τουρκίας, το έκανε στις 23 Ιουλίου ο πιλότος ενός ρωσικού πυροσβεστικού ελικοπτέρου και όχι στιγμιαία ή για ένα λεπτό αλλά για δώδεκα (!) ολόκληρα λεπτά πέταξε εντός του εθνικού εναέριου χώρου της Τουρκίας, χωρίς να φοβηθεί τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία έτσι ή αλλιώς δεν απογειώθηκαν!

«Είναι σαφές» αναφέρει αξιωματικός του ΓΕΕΘΑ «ότι το τουρκικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αιφνιδιάστηκε προφανώς λόγω της πορείας που ακολούθησε το ελικόπτερο. Προφανώς ο πιλότος ήθελε να εξοικονομήσει καύσιμα και δεν δίστασε "να βάλει το κεφάλι του στο στόμα του λύκου"».

Ο Θουκυδίδης παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρος…

Bookmark and Share

Η Τουρκία ήταν παραδοσιακά μία ισχυρή χερσαία δύναμη που διακρίθηκε στους πολέμους στη διαδρομή της ιστορίας. Αντίθετα, υστερούσε σημαντικά στη ναυτοσύνη και στη ναυτική παράδοση. Όμως από τα μέσα του 20ού αιώνα οι Τούρκοι ηγέτες συνειδητοποίησαν ότι η δημιουργία ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού ήταν μονόδρομος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα τουρκικά ζωτικά συμφέροντα και να προωθηθούν οι τουρκικοί στρατηγικοί στόχοι. Ως όχημα χρησιμοποιήθηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και το «δέσιμο» στο αμερικανικό άρμα, καθώς και η συνεπακόλουθη υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρησιακών νατοϊκών τακτικών που προσαρμόστηκαν στα εθνικά δεδομένα. Η ευρεία συμμετοχή τουρκικών ναυτικών μονάδων σε πάσης φύσεως συμμαχικές αεροναυτικές ασκήσεις και επιχειρήσεις βοήθησε την Άγκυρα που, ακολουθώντας παράλληλα ένα μεγαλεπήβολο εξοπλιστικό πρόγραμμα, πέτυχε να αποκτήσει αυτό που παραδοσιακά της έλειπε, ένα ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό, ταυτόχρονα με μία εξίσου ισχυρή Πολεμική Αεροπορία.

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΡΜΑΝΛΙΚ.

Bookmark and Share

Quantcast

Εφημερίδα Μπιρλίκ 21-7-2010

Mε τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14-5-2010 στον ¨Μειονοτικό Εκπαιδευτικό, Πολιτιστικό και αθλητικό σύλλογο Χάρμανλικ¨ καθορίστηκαν η νέα διοίκηση και η ελεγκτική επιτροπή του συλλόγου που ιδρύθηκε πριν λίγο καρό στην περιοχή Χάρμανλικ της Κομοτηνής.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του συλλόγου στις 25 Ιουλίου θα οργανώσει εκδήλωση εγκαινίων. Η διοίκηση πριν από τα εγκαίνια επισκεπτόμενη κάποιους τοπικούς διοικούντες τους ενημέρωσε για τον σύλλογο.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα: "Ετοιμαστείτε, έρχονται πολύ δύσκολα..."

Bookmark and Share

Ο γνωστός γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα και αγιορείτης μοναχός προτρέπει πλέον: "ετοιμασία επειδή ΣΥΝΤΟΜΑ θα αρχίσουν τα πολύ δύσκολα". Η προτροπή αυτή έγινε σε ηγούμενο μονής του Αγίου Όρους, ο οποίος τον επισκέφθηκε πρόσφατα και τον ρώτησε σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο γέροντας ήταν απολύτως σαφής: " Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες"... Και η μονή έχει φτιάξει ήδη την "ομάδα κρίσης", υπεύθυνη για να προετοιμάσει το μοναστήρι για πολύ δύσκολες ημέρες για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Τα παραπάνω θα μπορούσαν να είναι ένα κακόγουστο αστείο. Αλλά δεν είναι... Δυστυχώς, τα επερχόμενα είναι πλέον ορατά και δια γυμνού οφθαλμού, αφού όλοι μας μπορούμε πλέον να δούμε αυτό που έρχεται, δηλαδή την δυστυχία και την πείνα...

Kύπρος: Προειδοποίηση στην Τουρκία να μην προχωρήσει σε κινήσεις "τύπου Κοσόβου"

Bookmark and Share
Προειδοποίηση στην Τουρκία να μην ωθήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε κινήσεις τύπου Κοσόβου απηύθυνε η Κύπρος και επανα-επιβεβαίωσε την θέση της υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας, που περιλαμβάνει την επαρχία Κοσόβου και Μετόχιας, με σχετική δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών. «Θα προστατέψουμε με κάθε τρόπο το ενιαίο της Κύπρου, ακόμα και αν χρειαστεί να ξαναχύσουμε το αίμα μας» δήλωσε Κύπριος αξιωματούχος στην defencenet.gr.Μετά την την χθεσινή γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης η Κύπρος έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού προκειμένου να αποφευχθούν κινήσει από την πλυερά της Άγκυρας και του Ν.Έρογλου που θα βύθιζαν το νησί και την Α.Μεσόγειο σε μία μεγάλη κρίση ασφαλείας .
Η Κυπριακή Δημοκρατία καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη, τη Δημοκρατία της Σερβίας και το "Κοσσυφοπέδιο, υπό το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ", να ξαναρχίσουν το διάλογο για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του Κοσόβου, με στόχο την επικράτηση της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.

Tί είναι η Ιερά Παράδοσις; Και ποιος μας εγγυάται ότι είναι η σωστή;

Bookmark and Share
"Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου, είτε δι επιστολής ημών" (Β΄ Θεσσαλονικείς, 2/β΄ 15).
Πέρα δηλαδή από αυτά που μας παρέδωσαν οι απόστολοι με τις γραπτές επιστολές τους καλούμαστε να εφαρμόσουμε και όσα προφορικά λέχθησαν από αυτούς.
Άρα η Ιερά Παράδοσις είναι το σύνολο των γραπτών και προφορικών παραδόσεων της εκκλησίας μας. Άναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής πίστης είναι η γνήσια και έγκυρη διαδοχή των λόγων του Χριστού από τους Αποστόλους, δηλαδή, από την ίδια την Εκκλησία του Χριστού. Εκτός από τις γραπτές μαρτυρίες, τις επιστολές τών αποστόλων, στην Εκκλησία παρέμεινε και ο λόγος τους, που διεσώθηκε ως σήμερα, με την υπόλοιπη παράδοση.
Όπως η Εκκλησία εγγυήθηκε για την αξιοπιστία τής Αγίας Γραφής, κατά τον ίδιο τρόπο, εγγυάται για την αξιοπιστία και τής υπόλοιπης Εκκλησιαστικής παραδόσεως.

Ας βοηθήσουμε την ανέγερση του Ορθοδόξου ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Cilacap της Κεντρικής Ιάβας.

Bookmark and Share

Ανακοίνωση-Έκκληση των Φίλων της Ιεραποστολής στην Ινδονησία.

π.Ματθαίος με μέλη της Ορθόδοξης Κοινότητας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί-Xαίρετε εν Κυρίω.
-Οι Φίλοι της Ορθόδοξης Ιεραποστολής- στην Ινδονησία ,είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε  εδώ και δέκα χρόνια ,με βασικό σκοπό την στήριξη του Ιεραποστολικού έργου στην Ινδονησία
Η  Ινδονησία ,ως γνωστόν  είναι το μεγαλύτερο Μουσουλμανικό κράτος του κόσμου ,όπου  η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δραστηριοποιείται εδώ και 20 περίπου χρόνια .
Πριν από δυο χρόνια περίπου ,οι Φίλοι της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Ινδονησία δημιούργησαν στο διαδίκτυο  , τα ιστολόγια
Α.–Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ.(http://ierapostoliko.blogspot.com)
Β.Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ (http://filoierapostolisumatras.wordpress.com)
Τα ιστολόγια αυτά  είναι  στο διαδικτυακό χώρο τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ    που ασχολήθηκαν  μέχρι τώρα με την συγκεκριμένη  Ορθόδοξη Ιεραποστολή.

...ώστε δεν συμβαίνει τίποτα το ύποπτο με τους αεροψεκασμούς, ε;

Bookmark and Share
 Αναδημοσίευση από το ημερολόγιο

Δείτε το παρακάτω βίντεο. Πρόκειται για την πλέον αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ύπαρξης των Chemtrail που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα...

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, διαβάστε το σχετικό μας άρθρο της 30ης Δεκεμβρίου 2009 εδώ...
Είναι επιτέλους καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αντικρίσουμε κατάματα την αλήθεια...
Αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως ιδιοκτήτες της ανθρωπότητας (και δεν υπερβάλουμε καθόλου σε αυτό) δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στον κόπο να μας ενημερώσουν για τίποτε περισσότερο από αυτά που οι ίδιοι κρίνουν εκ των προτέρων ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης