Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ...- 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Το βίντεο «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ» … ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ για να γίνει πιο προσιτό στους θεατές μοιράσθηκε σε δύο βίντεο. 

Το παρόν βίντεο είναι το 2ο Μέρος με τίτλο «ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».

 «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ» ... (ΘΟΥΚ. Ι 143, 5) ... ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

2ο Μέρος 

ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 ΕΚΤΕΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

 ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 

 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΙΜΝΗ 

 ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 

    Θα σας παρουσιάσουμε: 

        1/ Τα νησιωτικά άκρα τού Ελληνισμού. 

            α/ Διαπόντιοι Νήσοι 

            β/ Νήσοι Στροφάδες 

            γ/ Νήσος Γαύδος 

            δ/ Νήσος Ζουράφα ή Λαδοξέρα 

            ε/ Νήσοι Ίμια 

          στ/ Σύμπλεγμα Καστελόριζου 

       2/ Το κλειδί του κεντρικού Αιγαίου. 

          Νήσοι Καλόγηροι. 

     3/ Την θαλάσσια Ελληνική λίμνη. 

             Αιγαίον Πέλαγος 

     4/ Το κέντρο της ανατολικής Μεσογείου.

         Νήσος Κύπρος (Κυπριακή Δημοκρατία). 

    Διευκρινίζεται ότι: 

        α/ Το κάθε νησί της πατρίδος μας έχει την δική του αξία. Εδώ παρουσιάζουμε τα νησιά που βρίσκονται στα άκρα του Ελληνισμού, εκτός των νήσων Καλόγεροι που είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Φυσικά δεν θα έλλειπε από την παρουσίαση και η πολυαγα- πημένη μας ΚΥΠΡΟΣ.

        β/ Το εν λόγω βίντεο αποβλέπει σε μία απλή επιμορφωτική ενημέρωση, με σκοπό την αφύπνιση του Έλληνα και της Ελληνίδας.

¨ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ¨... ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-1ο ΜΕΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

Το βίντεο «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ» … ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ για να γίνει πιο προσιτό στους θεατές μοιράσθηκε σε δύο βίντεο. Το παρόν βίντεο είναι το 1ο Μέρος με τίτλο ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ. Στο εν λόγω βίντεο θα παραθέσω λίγα στοιχεία από τη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», για μία βασική ενημέρωση του Έλληνα και της Ελληνίδας῎. Η εν λόγω Σύμβαση παρουσιάστηκε από τον Ο.Η.Ε. στο Montego Bay της Jamaica, 6-10 Δεκέμβριου 1982.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης