Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009

Πρώτος - Τελευταίος (Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

PC117367bres.jpg
Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. ...;
Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη.
Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης