Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΕΚΑ: «Όποιος δεν ανακυκλώνει πληρώνει»

Με βάση σχέδιο νόμου της υπουργού Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα εφαρμόζεται και στους ΟΤΑ με σκοπό την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές».
environment-ministry-recycling
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, όσοι ΟΤΑ υστερούν στην ανακύκλωση απορριμμάτων, θα πληρώνουν αυξημένα τέλη προς στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και όταν καθυστερούν να καταβάλλουν τα οφειλόμενα τέλη, στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Επίσης, οι διοικητικές κυρώσεις θα είναι αυστηρές και σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ειδικότερα, το ύψος της ετήσιας εισφοράς των δήμων και κοινοτήτων στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα καθορίζεται με βάση το κόστος των παρεχομένων στους δήμους και τις κοινότητες, δηλαδή ευρώ ανά τόνο και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει τη ρύθμιση, τα τέλη τελικής διάθεσης που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΧΥΤΑ θα συνδέονται με τις ποσότητες που απορρίπτει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με αυτό τον τρόπο να δοθούν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα για να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Ακόμα, προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων με τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του οφειλόμενου ποσού (τέλους) που καθυστερεί πέραν του εξαμήνου να καταβληθεί από τους ΟΤΑ στον οικείο φορέα διαχείρισης συστήματος ανακύκλωσης.
Όταν όμως τα τέλη και οι εν λόγω προσαυξήσεις δεν καταβληθούν εντός εξαμήνου, τότε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα παρακρατούνται από τους κρατικούς πόρους που δικαιούται ο ΟΤΑ.

Αναδημοσίευση από econews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης