Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Διάλεξη π. Ιωάννη Ρωμανίδη στο Μεσολόγγι (5/6)


dialeksis


του π.  Ιωάννη Σ. Ρωμανίδη στο Μεσολόγγι
   (συνέχεια)


κ) Οι Ρωμαίοι εξελληνίσθηκαν π.Χ.
   Η διγλωσσία των Ρωμαίων εμφανίζεται στην οθόνη της ιστορίας στα πρώτα γραπτά μνημεία της ρωμαϊκής ιστορίας και μαρτυρεί ότι οι Ρωμαίοι πρόγονοί μας είναι αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού πολύ πριν από τον Μέγα Ιουστινιανό και πολύ πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνο.
   Ήδη 700 περίπου χρόνια πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την Ρώμη στηνΑνατολή, δηλαδή ήδη κατά τον 4ον αιώνα π. Χ. ο μαθητής του Πλάτωνος ο Ηρακλείδης ο Ποντικός αποκαλεί την Ρώμη “πόλιν ελληνίδα Ρώμην”.

   Ο πρώτος στην ιστορία γράψας στην λατινική γλώσσα ήταν ο Έλληνας  Λίβυος Ανδρόνικος. Κατά τον 3ον αιώνα μετέφρασε τον Όμηρο για να τον χρησιμοποίηση ο ίδιος, ως διδακτικό κείμενο της λατινικής και της ελληνικής γλώσσας για τους Ρωμηούς μαθητές του. Μετέφρασε και άλλα έργα εκ του ελληνικού και έγραψε πρωτοτύπως τα πρώτα ρωμαϊκά θεατρικά έργα και ποιήματα. Έτσι επεκράτησε ευθύς εξ αρχής οι εγγράμματοι Ρωμαίοι να μαθαίνουν την ελληνική ως πρότυπο των Ρωμαϊκών γραμμάτων. Από τότε  ουδέποτε έπαυσε η διγλωσσία να κατευθύνει την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού των Ρωμαίων.
   Οι δύο πρώτοι ιστορικοί της Ρώμης, ο Fabius Pictor και ο Cincius Alimentus ήταν Ρωμαίοι, οι οποίοι περί το 200 π. Χ. έγραψαν ελληνιστί και όχι λατινιστί τις ιστορίες τους. Από το 150 π. Χ. όλοι οι μορφωμένοι Ρωμαίοι γνώριζαν καλά πλέον την ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Μετ’ ολίγο και οι κατ’ αρχήν διστακτικοί έναντι των ελληνικών αγροικώτεροι Ρωμαίοι προύχοντες αναγκάσθηκαν τελικά να μάθουν την ελληνική για το εμπόριο και για την διοίκηση των ελληνικών επαρχιών.
   Από τον 1ο αιώνα π. Χ. επεκράτησε η παράδοση οι Ρωμαίοι αριστοκράτορες, για να ολοκληρώσουν την μόρφωση τους, να σπουδάζουν στην Ελλάδα. Το 91 π. Χ. άρχισε ο τελευταίος μεγάλος πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Λατίνων. Ένα χρόνο πριν, το 92 π. Χ., οι Ρωμαίοι έκλεισαν τα λατινικά σχολεία ρητορικής και έτσι υποχρέωσαν τους εν Ρώμη φοιτητές να σπουδάσουν μόνον στα ελληνικά σχολεία. Εν καιρώ άνοιξαν πάλι τα λατινικά σχολεία και τονώθηκε η χρήση της λατινικής εφ’ όσον χρησιμοποιήθηκαν οι Λατίνοι για την αποίκιση νέων δυτικών επαρχιών.
   Κατά την ιδία εποχή καταργήθηκε η θέση του μεταφραστή στην Ρωμαϊκή σύγκλητο και έκτοτε επετράπηκε η χωρίς μετάφραση  χρήση της ελληνικής εκ μέρους των εξ Ανατολής επισκεπτών ομιλητών, γιατί όλοι οι Ρωμαίοι προύχοντες γνώριζαν άπταιστα πλέον την ελληνική. Σχεδόν όλοι οι αυτοκράτορες γνώριζαν ελληνικά, αλλά μεταξύ αυτών οι Ιούλιος Καίσαρ, Αύγουστος Καίσαρ, Τιβέριος, Νέρων, Βεσπασιανός, Τραϊανός, Αδριανός, Μάρκος Αυρήλιος και άλλοι είχαν εξαιρετική γνώση της ελληνικής. Ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Τιβέριος και ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψαν ελληνικά έργα.
   Οι διαπρεπέστεροι Ρωμαίοι συγγραφείς που έγραψαν και ελληνιστί είναι ο Κικέρων, ο Γερμανικός και ο Σουητώνιος.

κα) Και ο λαός της Ρώμης μιλούσε ελληνικά
   Κατά τον 1ον και 2ον αιώνα του Χριστιανισμού ήταν σύνηθες πλέον φαινόμενο οι εν Ρώμη Ρωμαίοι να είναι στην ελληνική γλώσσα μητροδίδακτοι αφού  είχε γίνει γλώσσα του σπιτιού.
   Ο Ρωμαίος  απόστολος Παύλος  έγραψε την προς  Ρωμαίους επιστολή  του ελληνιστί. Τρανή απόδειξη ότι ο λαός της Ρώμης μιλούσε την ελληνική.
   Η λειτουργία της εκκλησίας της Ρώμης ετελείτο ελληνιστί μέχρι τον 4ο αιώνα. Άλλη τρανή απόδειξη ότι η ελληνική ήταν η γλώσσα του πλήθους.
   Όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί συγγραφείς των δυτικών επαρχιών και οι επίσκοποι της Ρώμης έγραψαν ελληνιστί.
   Η ελληνική γλώσσα ήταν τόσον διαδεδομένη ώστε παρακινήθηκε ο μη εκ Ρωμαίων και εκτός Ρώμης γεννηθείς Λατίνος σατιριστής Ιουβενάλιος να γράψει, “δεν δύναμαι να υποφέρω την Πόλιν γραικικήν.” NON POSUM FERRE … GRAECAM URBEM.
   Η ελληνική γλώσσα ήταν η επικρατούσα σε όλη την περιοχή της Ρώμης μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα, οπότε εξασθένησε μόνο γιατί μεταφέρθηκε η Ρώμη στην ανατολή αφού μετώκησε σχεδόν ολόκληρη η Πόλη. Το κενό που δημιουργήθηκε πληρώθηκε, ως επί το πλείστον, από λατινόφωνους Ρωμαίους και για τον λόγο αυτό εντός 50 ετών υποχρεώθηκε ο Πάπας Δάμασος να εισαγάγει περισσότερα λατινικά στην λατρεία της Πρεσβυτέρας Ρώμης.
   Από όλα τα παραπάνω, αλλά και από άλλα πολλά, φαίνεται σαφώς ότι η Πρεσβυτέρα Ρώμη ταυτίσθηκε με τον ελληνικό κόσμο και πολιτισμό πολλούς αιώνες πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνο.

κβ) Ο Ρωμηός ο ίδιος από π. Χ.
   Με μεγάλη χαρά θα άκουε ο Κωστής Παλαμάς από την σύγχρονη έρευνα για την ελληνικότητα της Πρεσβυτέρας Ρώμης ότι παρασύρθηκε από την ευρωπαϊκή αντίληψη του μεσαίωνα, του Κρούμπαχερ. Και ο Εφταλιώτης συνέλαβε, αλλά όχι πλήρως το μέγεθος του εξελληνισμού της Πρεσβυτέρας Ρώμης, αφού οι Ρωμαίοι είχαν γίνει κάτι πολύ περισσότερο από Φιλέλληνες, ως τους παριστάνει. Ορθά είναι τα λεχθέντα τον 4ον αιώνα π.Χ. από τον Ηρακλείδη τον Ποντικό (Λαζό)και πάλι τον 1ον αιώνα μ. Χ. από τον Ιουβενάλιο, ότι η Ρώμη είναι “πόλις ελληνίς”.
   Δηλαδή ο Ρωμηός είναι ο ίδιος και ο ίδιος έμεινε όχι μόνον από την εποχή του Ιουστινιανού, όχι μόνον από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά τουλάχιστον από την εποχή των αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ρώμη και ίσως από την εποχή που τα Ρωμηόπουλα έγιναν μαθητές του Έλληνα Λιβίου Ανδρόνικου, του πρώτου δασκάλου της Ρωμηοσύνης.

κγ) Ουδέποτε λατινική, ουδέποτε γραικική, πάντα ρωμαίικη
   Η εθνική μας ιστορία και νομοθεσία αποδεικνύουν ότι η Ρώμη ως πόλις – κράτος ουδέποτε ταυτιζόταν ούτε με τους Λατίνους ούτε με την λατινική γλώσσα. Για τον λόγο αυτό το 92 π. Χ. οι Ρωμαίοι έκλεισαν τα λατινικά σχολεία, για να φοιτήσουν τα παιδιά τους μόνο στα ελληνικά. Οι Ρωμαίοι ουδέποτε είχαν λατινική εθνική συνείδηση. Δεν ήταν Λατίνοι. Ήταν και είναι Ρωμαίοι. Δεν ήταν λατινόφωνοι, αλλά δίγλωσσοι – λατινόφωνοι και ελληνόφωνοι, βλαχόφωνοι και αρβανιτόφωνοι.
   Έχοντες υπ’ όψη το γεγονός αυτό πρέπει να χαρακτηρίσουμε τον και εν Ελλάδι σήμερα επικρατούντα φραγκικό ισχυρισμό ότι η ρωμαϊκή βασιλεία έγινε από λατινική γραικική και ως εκ τούτου βυζαντινή, όχι μόνον μύθο, αλλά και απάτη κακοήθη, αφού ουδέποτε ήταν λατινική, ουδέποτε έγινε γραικική και αφού η ήδη εξελληνισθείσα Ρώμη μεταφέρθηκε στην Ανατολή και αφού ο λαός της Ρωμηοσύνης παραμένει δίγλωσσος όπως ήταν πάντοτε. Εξ άλλου, όπως είδαμε, είναι πλάνη ότι εξελληνισθεί η ρωμαϊκή βασιλεία. Ήδη η ρωμαϊκή δημοκρατία είχε πλήρως εξελληνισθή, πριν γεννηθεί εξ αυτής η ρωμαϊκή βασιλεία.

κδ) Ο Παλαμάς υποστηρίζει τα πραγματικά μας ονόματα
   Υπεραμυνόμενος του καθήκοντος του  Εφταλιώτη  να χρησιμοποιεί  τα  πραγματικά  εθνικά μας  ονόματα, ο Παλαμάς δεν δέχεται ως μη ρωμαϊκή την βασιλεία της Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και  σ΄ αυτό δικαιώνει πλήρως τον Εφταλιώτη.
   Και πράγματι ουδέποτε και ουδαμού στις εθνικές μας πηγές διακρίνεται η υπό των Φράγκων πλαστογραφηθείσα  ανύπαρκτος  βυζαντινή αυτοκρατορία από την ρωμαϊκή βασιλεία.    Οι πρόγονοί μας γνώριζαν μόνο ότι ήσαν πολίτες του κράτους με το όνομα Ρωμανία, ασχέτως του μεγέθους αυτού και ασχέτως που ευρίσκετο η πρωτεύουσα.

Συνεχίζεται…
enromiosini

Το αλίευσα ΕΔΩ 

  Προτείνουμε επίσης:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης