Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Διάλεξη π. Ιωάννη Ρωμανίδη στο Μεσολόγγι (2/6)του π.  Ιωάννη Σ. Ρωμανίδη στο Μεσολόγγι
(συνέχεια)
 στ) Κοραής κατά Ρωμηοσύνης  
      Εκείνος που άρχισε τον πόλεμο κατά της Ρωμηοσύνης ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Ως εθνικά ονόματα υπεστήριξε ή το Γραικός ή το Έλλην. Γράφει ότι “Εν από τα δύο λοιπόν ταύτα είναι το αληθινό του έθνους όνομα. Πρότεινα το Γραικός, επειδή ούτω μας ονομάζουσι και όλα τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης”.

ζ) Τα κριτήρια
   Δια να καταλάβουμε την προτίμηση αυτή του Κοραή πρέπει να δούμε το θέμα μέσα στα ιστορικά του πλαίσια. Εκτός από την Ευρώπη του Κοραή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο πρωτίστως και ασφαλώς τον εαυτό μας, δηλαδή την δική μας εσωτερική εθνική παράδοση, όπως κάμνει ο Παλαμάς, και κατά δεύτερο λόγο την παράδοση όλων των εθνών της Ευρώπης, ως και των εθνών εκτός της Ευρώπης.

Οι Άραβες και οι Τούρκοι μας ονομάζουν μέχρι σήμερα Ρωμαίους στα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Οι Πατριάρχες μας στα μέρη αυτά λέγονται Πατριάρχες των Ρωμαίων. Και πριν οι Φράγκοι αρπάξουν δια της βίας το Πατριαρχείο της Πρεσβυτέρας Ρώμης ο Ρωμαίος τότε Πάπας ήταν και αυτός ένας από τους Πατριάρχες των Ρωμαίων. Όταν το 1009 οι Φράγκοι οριστικά πλέον έδιωξαν τους Ρωμαίους από το Πατριαρχείο της Πρεσβυτέρας Ρώμης, ο Πάπας από τότε για μας τους Ρωμαίους είναι και λέγεται  όχι Ρωμαίος αλλά Λατίνος και Φράγκος και η εκκλησία του όχι των Ρωμαίων, αλλά των Λατίνων και Φράγκων.
   Προ της Νορμανδικής κατάκτησης της Αγγλίας το 1066 οι εκεί  Κέλτες και  Σάξωνες μας ονομάζουν Ρωμαίους. Μέχρι της αλώσεως οι Σκανδιναβοί και αι ελεύθερες ιταλικές πόλεις μας ονομάζουν και αυτοί Ρωμαίους. Οι Συρόφωνοι του μεσαίωνα και οι Αιθίοπες μας ονομάζουν πάντοτε Ρωμαίους. Και οι Ρώσοι προ της αλώσεως μας ονομάζουν Ρωμαίους.

η) Το Γραικός και οι Φράγκοι
   Οι πρώτοι και οι μόνοι οι οποίοι κατά τον 9ον αιώνα έπαυσαν να μας ονομάζουν Ρωμαίους και από τότε μας ονομάζουν με μόνον το Γραικός, που θέλει ο Αδαμάντιος Κοραής, είναι οι Φράγκοι. Βαθμηδόν μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους και κυρίως μετά την άλωση από τους Τούρκους επεκράτησε η φραγκική αυτή παράδοση στους Νορμανδούς, τους Κέλτες, τους Σάξονες, τους Σκανδιναβούς, τις ιταλικές πόλεις και ακόμη στους Ρώσους.
   Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Φράγκοι μας ονόμασαν μόνον Γραικούς είναι ότι είχαν κατακτήσει τα τεράστια πλήθη των Ρωμαίων της γαλλικής και της βορείου και μέσης ιταλικής Ρωμανίας από τον 6ον μέχρι τον 8ον αιώνα. Οι Ρωμαίοι των επαρχιών τούτων μετεβλήθησαν σε δουλοπάροικους και οι Φράγκοι κατακτητές αποτέλεσαν την τάξη των κατά φύσιν και εκ γενετής ευγενών και έτσι γεννήθηκε ο Ευρωπαϊκός φεουδαλισμός. Για να ξεχάσουν οι δουλοπάροικοι πλέον Ρωμαίοι ότι υπάρχει ελεύθερη ανατολική  Ρωμανία, την ονόμασαν “Γραικίαν”, τους ανατολικούς  Ρωμαίους ονόμασαν μόνον “Γραικούς”, τον εν Νέα Ρώμη βασιλέα των Ρωμαίων “βασιλέα των Γραικών”, και τα ανατολικά Πατριαρχεία των Ρωμαίων “Πατριαρχεία των Γραικών”.
   Παράλληλα οι Φράγκοι ονόμασαν τον πρώτο ρήγα των Φράγκων “βασιλέα των Ρωμαίων”, έδιωξαν τους Ρωμαίους από το Πατριαρχείο της Πρεσβυτέρας Ρώμης, αλλά ονόμασαν τον Φράγκο πλέον Πάπα “Πάπα των Ρωμαίων”, κράτησαν το όνομα  Ρωμανία για το παπικό κράτος, και ολοκλήρωσαν την κατάληψη της λατινόφωνης και ελληνόφωνης ρωμαϊκής μας Ιεραρχίας της κάτω ιταλικής και σικελικής Ρωμανίας όταν χάσαμε οριστικά πλέον τα μέρη αυτά το 1071 τους φραγκευμένουςΝορμανδούς, οι οποίοι μόλις προ 5 ετών, το 1066, είχαν κατακτήσει την Αγγλία.
   Πολλοί εκρωμαϊσθέντες Κέλτες και Σάξονες πρόσφυγες από την Αγγλία ήλθαν στην Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη και κατετάγησαν στο επίλεκτο πολεμικό σώμα των Βαράγγων, οι οποίοι αποτελούσαν την ανακτορική φρουρά του βασιλέως των Ρωμαίων. Άλλα στελέχη τύπου Ρομπέν των Δασών παρέμειναν στην Αγγλία σαν ρωμαίικη κλεφτουριά κατά των Φραγκονορμανδών. Οι υπόλοιποι Κέλτες και Σάξονες μεταβλήθηκαν σε δουλοπάροικους των Νορμανδών κατακτητών. Οι Νορμανδοί έγιναν η τάξις των ευγενών και έδιωξαν τους  Ορθόδοξους από την εκκλησιαστική ηγεσία.
   Κατά τον τρόπον αυτό οι δουλοπάροικοι πλέον Ρωμαίοι έχασαν την εκκλησιαστική τους Εθναρχία, περιήλθαν σε κατάσταση αγραμματοσύνης, και πίστευσαν ότι το κράτος τους η Ρωμανία είναι μόνον το παπικό κράτος, ότι ο Φράγκος πλέον Πάπας είναι ακόμη ο Ρωμαίος Εθνάρχης τους, και ότι ο Φράγκος πλέον “βασιλεύς των Ρωμαίων” είναι ο παραδοσιακός βασιλιάς τους.
Συγχρόνως οι Φράγκοι καταδίκασαν ως αιρετικούς τους λεγόμενους “Γραικούς” και έτσι κατόρθωσαν όχι μόνον να αποκόψουν τους δυτικούς υπόδουλους Ρωμαίους από τους ελεύθερους ανατολικούς Ρωμαίους, αλλά και να τους διδάξουν να μισήσουν τους ανύπαρκτους “Γραικούς” και στην πραγματικότητα ομοεθνείς Ρωμαίους. Για αυτό κατάντησε δια τους Ευρωπαίους το όνομα Γραικός να σημαίνει “αιρετικός, κλέπτης, ψεύτης, αλήτης, αγύρτης και απατεών”. Δηλαδή ο Αδαμάντιος Κοραής προτίμησε το Γραικός με το οποίον μας κατέστρεψαν οι Φράγκοι και με το οποίο ύβριζαν τότε “όλα τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης”.

θ) Πλαστογραφία Ρωμηοσύνης και οι Νεογραικοί
   Επειδή είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι τέσσερα Ρωμαϊκά Πατριαρχεία αποσχίσθηκαν από φραγκικό Πατριαρχείο, που μόλις εμφανίσθηκε το  1009, αναγκάσθηκαν οι Φράγκοι να πλαστογραφήσουν τον κάπως πιστευτότερο μύθο ότι τέσσαρα “γραικικά” Πατριαρχεία αποσχίσθηκαν από λεγόμενο “ρωμαϊκό”, αλλά στην πραγματικότητα φραγκικό Πατριαρχείο. Τον μύθο αυτό διδάσκουν και υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ιστορικοί μέχρι σήμερα.
   Εγκαταλείψαντες οι Γραικύλοι του Κοραή τα ρωμαίικα ονόματα τού έθνους αποδέχθηκαν τουλάχιστον το σπουδαιότερο μέρος του φραγκικού αυτού μύθου. Για αυτό επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα μεταξύ των “μορφωμένων” να λέγεται η φραγκική ή λατινική Παποσύνη  ρωμαϊκή και τα τέσσερα πραγματικά ρωμαϊκά Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων να λέγονται γραικικά και ελληνικά, ακριβώς όπως ήθελαν πάντοτε οι Φράγκοι.
   Διερωτάται κανείς από ποίους και από που κατευθύνεται η εθνική μας παιδεία;  Είναι δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερος θρίαμβος της Φραγκοσύνης επί της Ρωμηοσύνης απ’ αυτό; Τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά εγχειρίδια ισχυρίζονται ότι οι Φράγκοι απελευθέρωσαν τους Ρωμαίους της ιταλικής Ρωμανίας, μαζί με την ρωμαϊκή τους εκκλησία, από τους Γραικούς ή Βυζαντινούς και οι Νεογραικοί αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ορθώς τα τοιαύτα ψεύδη διότι δεν ταυτίζουν πλέον τον εαυτό τους ως Ρωμαίοι με τους τότε Ρωμαίους της ιταλικής Ρωμανίας.
Τον ίδιο ακριβώς τύπο προπαγανδιστικής ιστορίας εφαρμόζουν ευρωπαίοι στη Μέση Ανατολή, όπου εμφανίζονται οι Άραβες κατακτητές ως απελευθερωτές των Ρουμαπό τους Βυζαντινούς, ενώ οι ανύπαρκτοι Βυζαντινοί είναι Ρωμαίοι και οι Ρουμ είναι και αυτοί  Ρωμαίοι στην  Αραβική και Τουρκική γλώσσα.
Ακόμη και οι  βλαχόφωνοι  και  αρβανιτόφωνοι Ρωμαίοι  εμφανίζονται ως εχθροί των “Γραικών” και καταδυναστευόμενοι από τους Βυζαντινούς και Φαναριώτeς. Αλλά αποκηρύξας την ρωμαϊκότητά του και την διγλωσσία της Ρωμηοσύνης ο Νεογραικός δεν γνωρίζει πλέον πώς να αντιμετωπίσει τα ψεύδη.
 ι) Υπόδουλοι στον εαυτόν μας
   Αλλά περίεργα οι συνταγματικώς εμφανισθέντες το 1822 Νέοι Έλληνες παίρνουν έτοιμη την ιστορία τους από τις Μεγάλες Δυνάμεις και παρουσιάζονται ως κάποτε υπόδουλοι πρώτον στους Ρωμαίους και ακόμη στους ανύπαρκτους Βυζαντινούς.
   Δηλαδή φθάσαμε και ημείς, με την υποδούλωση μας στην ευρωπαϊκή και ρωσική ιστορική επιστήμη, να γίνουμε εχθροί του εαυτού μας.
   Ο δημοφιλέστερος εκπρόσωπος της γραμμής ταύτης είναι ίσως ο Νίκος Τσιφόρος. Στο βιβλίο του “Εμείς και οι Φράγκοι” γράφει μεταξύ άλλων τα εξής περίεργα, “Πάει το Βυζάντιο, πάει κι’ όλη η Ελλάδα με τα τρία της θέματα (στα χέρια των Φράγκων), κακομοίρα και βασανισμένη η Ηπειρωτική Ελλάδα, άλλαξε αφέντες”.

Συνεχίζεται…
enromiosini

Το αλίευσα ΕΔΩ


  Προτείνουμε επίσης:

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης