Ρωμανού Ξ. Ανδρούτσου
H OΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΛΙΑ,
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΣΚΩΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ,
          ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ 37 μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ «ΜΕΓΑ ΣΧΙΣΜΑ» ΤΟΥ 1054 μ.Χ.
Και κάποιοι εκ των ορθοδόξων Αγίων και Ηρώων τους…
(Ελεύθερη μετάφραση)