Όσοι έχουν ασχοληθεί με την Δημιουργία και την Προώθηση προϊόντων – νέων και παλιών – γνωρίζουν την μεγάλη σημασία του ονόματος, το οποίο δίδεται σε οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή εταιρεία κλπ.
Αυτό το όνομα και η γλώσσα και το αλφάβητο στο οποίο γράφεται είναι σημαντικό συστατικό της αξίας του προϊόντος, επομένως έχει αξία, η οποία ίσως δεν μετράται αλλά πολλές φορές είναι μεγαλύτερη από την αξία των πρώτων υλών ή της δαπάνης για την παραγωγή του προϊόντος.  … Διαβάστε περισσότερα…