Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ Κ. ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ* ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ἀνδρέα  Ματζάκου
Ἀποστράτου  ἀξ/κοῦ ΣΞ
ΜΑ  Διεθνεῖς Σχέσεις  καὶ Στρατηγικὲς  Σπουδὲς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τὸ άρθρο  ἔχει ὡς σκοπό νὰ ἐξηγήσει στὸν ἁπλὸ ἀλλὰ σκεπτόμενο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν  ἔχει ἰδιαίτερες γνώσεις ἐπί τῶν  Διεθνῶν Σχέσεων, τί σημαίνει γιὰ τὴ χώρα μας τὸ ὅραμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν(ΥΠΕΞ) τῆς Τουρκίας καθηγητοῦ κ. Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὅπως αὐτὸ περιγράφεται στὸ βιβλίο του «Τὸ Στρατηγικὸ Βάθος».
Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου δίδονται μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ στρατηγικὸ βάθος. Στὴ συνέχεια ἐξηγοῦνται οἱ ἐπιπτώσεις γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, ἡ άποψη τοῦ κ. Νταβούτογλου γιὰ πιθανὴ ἀλλαγὴ συνόρων στὴν περιοχὴ  μας καὶ τέλος, αναφέρονται τὰ συμπεράσματα. Ὅπως εἶναι φυσικὸ, δὲν εἶναι δυνατὸν  νὰ γίνει ἐνδελεχὴς ἀνάλυση ὅλων τῶν σημείων ἑνὸς βιβλίου 840 σελίδων, ποὺ παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ  τὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ. Διαβάστε περισσότερα...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης