Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1453 ΩΣ ΤΟ 1838


Προσπάθεια πρώτης καταγραφῆς
το δρα Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη
Α
Ὁσιομάρτυς ββακούμ· μαρτύρησε στίς 6 Αὐγούστου 1628, στή Θεσσαλονίκη, γιά τήν πίστη.
Ὁσιομάρτυς γαθάγγελος σφιγμενίτης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο σέ ἡλικία 19 ἐτῶν στή Σμύρνη, στίς 19 Ἀπριλίου 1818.
Ἅγιος γγελς ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη· ἀποκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, τήν 1 Σεπτεμβρίου 1680.
Ἅγιος γγελς ἰατρός ἀπό τό Ἄργος· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Χίο, στίς 3 Δεκεμβρίου 1813.
Ἅγιος γγελς ἐκ Μελάμπων Ρεθύμνης Κρήτης· ἀπoκεφαλίσθηκε στίς 28 Ὀκτωβρίου 1824, πρό τῆς Μεγάλης Πόρτας Ρεθύμνης.
Ἅγιος θανάσιος ἀπό τήν Κίο· μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Ἰουλίου 1670 (ἀποκεφαλισμός)…

Ἅγιος θανάσιος ἀπό τήν Ἀττάλεια· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Σμύρνη, στίς 7 Ἰανουαρίου 1700.
Ἅγιος θανάσιος ἱερομόναχος ἀπό τή Σπάρτη τῆς Ἀττάλειας· μαρτύρησε στίς 29 Ὀκτωβρίου 1653 «ἐν Μουντανίοις».
Ἅγιος κάκιος ἀπό τό Ἀσβεστοχώριο τῆς Μακεδονίας· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, τήν 1 Μαΐου 1815.
Ἅγιος λέξανδρος ἀπό τή Θεσσαλονίκη, ὁ Δερβίσης· μαρτύρησε στή Σμύρ­νη, στίς 26 Μαΐου 1794.
Ἅγιος ναστάσιος Πανέρης ἀπό τήν Μυτιλήνη· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στόν Κασαμπᾶ τῆς Μ. Ἀσίας, στίς 11 Αὐγούστου 1816.
Ἅγιος ναστάσιος ἀπό τό Ροδοβίσιο τῆς Βουλγαρίας· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στίς 8 Αὐγούστου 1794, στή Θεσσαλονίκη.
Ἅγιος ναστάσιος ἀπό τό Ναύπλιο· μαρτύρησε τήν 1 Φεβρουαρίου 1655, στό Ναύπλιο.
Ἅγιος ναστάσιος ἱερομάρτυς ἀπό τόν Ἅγιο Βλάσιο Ἰωαννίνων· ἀπoκε­φα­λίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 8 Ἰουλίου 1743.
Ἅγιος νδρέας Ἀργέντης, ἀπό τή Χίο· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στίς 29 Μαΐου 1465 στήν Κωνσταντινούπολη.
Ἅγιοι νώνυμοι τρες Μάρτυρες ἀπό τήν Πελοπόννησο· ἀπαγχονίσθηκαν στό Βραχώρι, τό 1786.
Ἅγιοι τρες Νεομάρτυρες πόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἀπό τά Ἄνω Μούλια Μεσσαρᾶς Κρήτης.
Ἅγιος ντώνιος ὁ Ἀθηναῖος· μαρτύρησε γιά τήν πίστη του στίς 5 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Τετάρτη, τοῦ 1774 στήν Κωνσταντινούπολη καί τάφηκε ἔξω ἀπό τήν Πόλη, στό ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
Ἅγιος πόστολος ἀπό τόν Ἅγιο Λαυρέντιο Πηλίου· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 16 Αὐγούστου 1686.
Ἅγιος ργύρης ργυρός, ἀπό τήν Ἀπανομή Μακεδονίας· ἀπαγχονί­σθη­κε στή Θεσσαλονίκη, στίς 11 Μαΐου 1806.
Ἁγία ργυρή ἀπό τήν Προύσσα· παρέδωσε τό πνεῦμα, κατόπιν πολυχρονίων δεινῶν, στό Χάσκιοϊ Κωνσταντινουπόλεως, στίς 5 Ἀπριλίου 1721.
Ἅγιος χμέδ Κάλφας· ἀπαγχονίσθηκε στίς 3 Μαΐου 1682, στό Κεάτχανε Μπαξέ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἅγιος Αξέντιος ἀπό τή Βελλά· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 25 Ἰανουαρίου 1720.
Γ
Ἅγιος Γαβριήλ ἐν Αἰγύπτω· μαρτύρησε στήν Αἴγυπτο, στίς 18 Ὀκτωβρίου 1522.
Ἅγιος Γαβριήλ, Οἰκουμενικός Πατριάρχης· ἀπαγχονίσθηκε στήν Προύσσα, στίς 3 Δεκεμβρίου 1659.
Ἅγιος Γαβριήλ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου· ἀπαγχονίσθηκε στήν Προύσσα, στίς 13 Δεκεμβρίου 1652.
Ἅγιος Γαβριήλ ἐξ Ἀλλώνης τῆς Προκοννήσου· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Φεβρουαρίου 1676.
Ὁσιομάρτυς Γεδεών ἐκ Θεσσαλίας· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στόν Τύρναβο, στίς 30 Δεκεμβρίου 1818.
Ὁσιομάρτυς Γεννάδιος· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 6 Ἀπριλίου 1818.
Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Καρπενησιώτης· ἀπoκεφαλίσθηκε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 3 Ἰουλίου 1812.
Ἅγιος Γεράσιμος, Μητροπολίτης Κρήτης.
Ἅγιος Γεράσιμος, Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης.
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Καράτοβα τῆς Σερβίας· ὑπέστη τόν διά πυρός θάνατο, στίς 11 Φεβρουαρίου 1515, στή Σόφια τῆς Βουλγαρίας.
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μυτιληναῖος, ὁ Παϊζάνος· μαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 Φεβρουαρίου 1693.
Ἅγιος Γεώργιος (Χατζή Γεώργιος) ἐκ Φιλαδελφείας· ἀπoκεφαλίσθηκε στό Καρατζασού, στίς 2 Ὀκτωβρίου 1794.
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης· ἀπoκεφαλίσθηκε στίς 3 Νοεμβρίου 1797.
Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἐφέσου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοῦ στίς 5 Ἀπριλίου 1801, στήν Ἔφεσο.
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Χίου· σφαγιάσθηκε γιά τήν πίστη στίς Κυδωνιές, στίς 26 Νοεμβρίου 1807.
Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἀτταλείας· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στίς 25 Ἰου­νίου 1823.
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Γρεβενῶν· ἀπαγχονίσθηκε στά Ἰωάννινα, στίς 17 Ἰα­νουαρίου 1838.
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Κρήτης· ἀπoκεφαλίσθηκε γιά τήν πίστη στίς 7 Φεβρουαρίου 1867.
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Ραψάνης· ἀπoκεφαλίσθηκε στόν Τύρναβο, στίς 5 Μαρτίου 1818.
Ἅγιος Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 10 Ἀπριλίου 1821.
Δ
Ὁσιομάρτυς Δαβίδ ἐκ Κυδωνιῶν· ἀπαγχονίσθηκε στή Θεσσαλονίκη, στίς 26 Ἰουνίου 1813.
Ἅγιος Δαμασκηνός μοναχός ἐκ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 13 Νοεμβρίου 1681.
Ἅγιος Δαμιανός, μοναχός ἐκ Ριχόβου Ἀγράφων· ὑπέστη τόν διά ἀπαγχο­νι­σμοῦ θάνατο στή Λάρισα, στίς 14 Φεβρουαρίου 1568.
Ἅγιος Δημήτριος Τορνικάς· ἀποκεφαλίσθηκε γιά τήν εὐσέβειά του, στίς 19 Μαρτίου 1564.
Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Φιλαδέλφειας· μαρτύρησε στή Φιλαδέλφεια, στίς 2 Ἰουνίου 1657.
Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 27 Ἰανουαρίου 1784.
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Τρίπολη, στίς 28 Μαΐου 1794.
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι’ ἀποκεφα­λι­σμοῦ, στίς 29 Ἰανουαρίου 1802.
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος ἐκ Τριφυλίας· μαρτύρησε δι’ ἀποκε­φα­λισμοῦ στήν Τρίπολη, στίς 14 Ἀπριλίου 1803.
Ἅγιος Δημήτριος μοναχός ἐκ Σαμαρίνης τῆς Πίνδου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στά Ἰωάννινα, στίς 17 Αὐγούστου 1808.
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μπεγάζης ἐκ Μυτιλήνης· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 11 Αὐγούστου 1816.
Ἅγιος Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος, Μητροπολίτης Λαρίσης· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στά Ἰωάννινα, τό 1611.
Ε
Παρθενομάρτυς Εἰρήνη· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπρι­λίου 1463.
Ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος ἀπό τή Δημητσάνα· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 22 Μαρτίου 1814.
Ζ
Ἅγιος Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Κορίνθου· ἀποκεφαλίσθηκε στήν Κόρινθο, στίς 30 Μαρτίου 1684.
Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπό τήν Ἄρτα· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο διά ραβδισμοῦ στήν Πάτρα, στίς 20 Ἰανουαρίου 1782.
Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπό τήν Προύσσα· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Προύσσα, στίς 28 Μαΐου 1802.
Ἅγιος Ζαχαρίας, Ἐπίσκοπος Σητείας.
Η
Ἅγιος λίας Ἀρδούνης ἀπό τήν Καλαμάτα· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς μαρτυρικό θάνατο στήν Καλαμάτα, στίς 31 Ἰανουαρίου 1686.
Θ
Ἅγιος Θεόδωρος· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στά Δαρδανέλια, στίς 2 Αὐγούστου 1690.
Ἅγιος Θεόδωρος ἀπό τή Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στή Μυτιλήνη, στίς 30 Ἰανουαρίου 1784.
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος ἐκ Νεοχωρίου· ἀπαγχονίσθηκε στίς 17 Φεβρουαρίου 1795, στή Μυτιλήνη.
Ἅγιος Θεοφάνης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Κωνσταντινούπολη γιά τήν πίστη, στίς 8 Ἰουνίου 1559.
Ἅγιος Θεόφιλος ἐκ Ζακύνθου· μαρτύρησε στή Χίο, στίς 24 Ἰουλίου 1635.
Ι
Ἅγιος άκωβος ἀπό τήν Καστοριά· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στήν Ἀδριανούπολη, τήν 1 Νοεμβρίου 1520.
Ἅγιος άκωβος Ἱεροδιάκονος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Ἀδριανούπολη, τήν 1 Νοεμβρίου 1520.
Ἅγιος ερόθεος, Ἐπίσκοπος Λάμπης.
Ὁσιομάρτυς γνάτιος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 8 Ὀκτω­βρίου 1814.
Ὁσιομάρτυς λαρίων ἀπό τό Ἡράκλειο Κρήτης· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 20 Σεπτεμβρίου 1804.
Ἅγιος ορδάνης ἀπό τήν Τραπεζούντα· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Φεβρουαρίου 1650.
Ἅγιος ωάννης λόγιος ἀπό τήν Τραπεζούντα· ἀπoκεφαλίσθηκε στό Ἀσπρό­καστρο, στίς 2 Ἰουνίου 1492.
Ἅγιος ωακείμ, Ἐπίσκοπος Χερρονήσου.
Ἅγιος ωακείμ, Ἐπίσκοπος Πέτρας.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τά Ἰωάννινα· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 18 Ἀπριλίου 1526.
Ὁσιομάρτυς ωάννης Κουλικᾶς· μαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια ριφθείς μετά βίας σέ σιδερένιες ἀκάνθες, ὅπου κατατρυπήθηκε, στίς 8 Ἀπριλίου 1564.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τή Μονεμβασία, γιός ἱερέα· μαρτύρησε διά μαχαίρας γιά τή χριστιανική ὀρθόδοξη πίστη του, στίς 21 Ὀκτωβρίου 1773.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τίς Σπέτσες· μαρτύρησε στή Χίο, στίς 3 Φεβρουαρίου 1773, σέ ἡλικία 27 χρόνων.
Ἅγιος ωάννης ἤ παιδίον [ὁ Σταματελόπουλος (1805-1816)] · μαρτύρησε σέ ἡλικία 11 χρόνων τό 1816, στίς 16 Ὀκτωβρίου.
Ἅγιος ωάννης ὁ Κύπριος.
Ἅγιος ωάννης ὁ Κάλφας· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Φεβρουαρίου 1575.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τά Σφακιά Κρήτης· ἀπαγχονίσθηκε στή Ν. Ἔφεσο, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1811.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τή Θάσο· ἀπoκεφαλίσθηκε γιά τήν πίστη στίς 20 Δεκεμβρίου 1652, στήν Κωνσταντινούπολη.
Ἅγιος ωάννης ὁ Βλάχος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Μαΐου 1662.
Ἅγιος ωάννης ὁ Ναύκληρος· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο στήν Κῶ, στίς 8 Ἀπριλίου 1669.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τή Βουλγαρία· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 5 Μαρτίου 1784.
Ἅγιος ωάννης ὁ Χρυσοχόος ἀπό τή Βουλγαρία· ἀπoκεφαλίσθηκε στίς 14 Μαΐου 1802.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τή Θεσσαλονίκη· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Σμύρνη, στίς 29 Μαΐου 1802.
Ἅγιος ωάννης ἀπό τήν Κόνιτσα· ἀπoκεφαλίσθηκε στό Βραχώριο, στίς 23 Σεπτεμβρίου 1814.
Ὁσιομάρτυς ωάσαφ· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Ὀκτωβρίου 1536.
Ἅγιος ωσήφ ὁ Χαλεπλῆς· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 4 Φεβρουαρίου 1686.
Κ
Ἅγιος Καλίννικος, Ἐπίσκοπος Κυδωνίας.
Ἅγιος Καλλίνικος, Ἐπίσκοπος Διοπόλεως.
Ἅγιος Κοσμς· μαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια, λίγο μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἅγιος Κυπριανός ἀπό τά Ἄγραφα· ἀπoκεφαλίσθηκε στό Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στίς 5 Ἰουλίου 1679.
Ὁσιομάρτυς Κύριλλος ἀπό τή Θεσσαλονίκη· ἄθλησε γιά τήν πίστη, στίς 6 Ἰουλίου 1566.
Ἅγιος Κυρμιδώλης· ὑπέστη φρικτό μαρτύριο γιά τήν πίστη στήν Αἴγυπτο, στίς 18 Ὀκτωβρίου 1522.
Μάρτυς Καλλιόπη Χατζηαντωνάκη· μαρτύρησε πέφτοντας σέ γκρεμό στό χωριό Χριστός Ἱεράπετρας κυνηγημένη γιά τήν τιμή της καί τήν πίστη της, τό 1821.
Ἅγιος Κωνσταντνος ὁ Ρῶσσος· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Δεκεμβρίου 1743.
Ἅγιος Κωνσταντνος ἀπό τή Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Ἰουνίου 1819.
Ἅγιος Κωνσταντνος ὁ Ὑδραῖος· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στή Ρόδο, στίς 14 Νοεμβρίου 1800.
Λ
Ἅγιος Λάζαρος ἀπό τή Βουλγαρία· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Πέργαμο, στίς 23 Ἀπριλίου 1802.
Ἅγιος Λάμπρος· ἄθλησε γιά τήν πίστη στή Μάκρη, στίς 2 Ἰουλίου 1838.
Ὁσιομάρτυς Λουκς ἀπό τήν Ἀδριανούπολη· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στή Μυτιλήνη, στίς 23 Μαρτίου 1802.
Μ
Ὁσιομάρτυς Μακάριος· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Θεσσαλονίκη, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1527.
Ὁσιομάρτυς Μακάριος ἀπό τή Βιθυνία· μαρτύρησε στήν Προύσσα, στίς 6 Ὀκτωβρίου 1590.
Ὁσιομάρτυς Μαλαχίας ἀπό τή Ρόδο· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο στά Ἱεροσόλυμα, στίς 29 Σεπτεμβρίου 1500.
Ἅγιος Μανουήλ ἀπό τά Σφακιά Κρήτης· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Χίο, στίς 15 Μαρτίου 1792.
Ἁγία Μαρία· μαρτύρησε γιά τήν πίστη τόν Μάϊο τοῦ 1826.
Ἅγιος Μάρκος ἀπό τήν Κρήτη· μαρτύρησε στή Σμύρνη, στίς 14 Μαΐου 1643.
Ἅγιος Μάρκος ἀπό τή Σμύρνη· σφαγιάσθηκε γιά τήν πίστη στή Χίο, στίς 5 Ἰουνίου 1801.
Ἅγιος Μελχισεδέκ, Ἐπίσκοπος Κισσάμου.
Ἅγιος Μτρος (ἤ Δημήτριος) ὁ Πελοποννήσιος· μαρτύρησε στήν Τρίπολη, στίς 28 Μαΐου 1794.
Ἅγιος Μιχαήλ ἐξ Ἀγράφων· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Θεσσαλονίκη, στίς 21 Μαρτίου 1544.
Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Μαυροειδής ἀπό τήν Ἀδριανούπολη· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Ἀδριανούπολη, στίς 17 Φεβρουαρίου, τέλη 15ου αἰώνα.
Ἅγιος Μύρων ἀπό τήν Κρήτη· ἀπαγχονίσθηκε στό Ἡράκλειο Κρήτης, στίς 20 Μαρτίου 1794.
Ν
Ἅγιος Νεκτάριος ἐκ Βρυούλλων· ἀπoκεφαλίσθηκε στίς 11 Ἰουλίου 1820.
Ἅγιος Νεόφυτος, Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ.
Ὁσιομάρτυς Νικόδημος ἐκ Μετεώρων· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 16 Αὐγούστου 1551.
Ἅγιος Νικόδημος ἐξ Ἐλβασάν· ἀπoκεφαλίσθηκε στό Ἐλβασάν, στίς 11 Ἰουλίου 1722.
Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Χίο, στίς 21 Ἰουνίου 1732.
Ἅγιος Νικήτας ἐξ Ἠπείρου· ἀπαγχονίσθηκε στίς Σέρρες, στίς 19 Φεβρουαρίου 1809.
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Θεσσαλονίκης· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπριλίου 1463.
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Κορίνθου· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 Φεβρουαρίου 1554.
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μετσόβου· μαρτύρησε στά Τρίκαλα, στίς 17 Μαΐου 1617.
Ἅγιος Νικόλαος Καραμάνος· ἀπαγχονίσθηκε στή Σμύρνη, στίς 6 Δεκεμβρίου 1657.
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Καρπενησίου· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 23 Σεπτεμβρίου 1672.
Ἅγιος Νικόλαος· μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Νοεμβρίου 1732.
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μαγνησίας· ὑπέστη φρικτά βασανιστήρια γιά τήν πίστη, στίς 24 Ἀπριλίου 1796.
Ἅγιος Νικόλαος πλοίαρχος ἀπό τίς Σπέτσες· μαρτύρησε στή Χίο γιά τήν πίστη του, στίς 26 Ἰανουαρίου 1822.
Ο
Ἅγιος νούφριος ἐκ Βουλγαρίας· ἀπoκεφαλίσθηκε στή Χίο, στίς 4 Ἰανου­α­ρίου 1818.
Π
Ἅγιος Πέτρος ἱερομάρτυς· μαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια, λίγο μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στήν Τραπεζούντα.
Ἅγιος Παρθένιος Γ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Μαρτίου 1657.
Ἅγιος Παρασκευς ἐκ Τραπεζοῦντος· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, τήν 1 Μαρτίου 1659.
Ἅγιος Παλος ὁ Ρῶσος· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 3 Ἀπριλίου 1683.
Ὁσιομάρτυς Παχώμιος· ἀπoκεφαλίσθηκε γιά τήν πίστη, στίς 21 Μαΐου 1732.
Ἅγιος Πολύδωρος ἐκ Λευκωσίας· ὑπέστη τό δι’ ἀπαγχονισμοῦ μαρτύριο στή Ν. Ἔφεσο, στίς 3 Σεπτεμβρίου 1794.
Ὁσιομάρτυς Προκόπιος ἐκ Βάρνας· ἀπoκεφαλίσθηκε γιά τήν πίστη στή Σμύρνη, στίς 25 Ἰουνίου 1810.
Ὁσιομάρτυς Παλος ἐκ Πελοποννήσου· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 22 Μαΐου 1818.
Ἅγιος Παναγιώτης· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Ἱερουσαλήμ, μεταξύ τῶν ἐτῶν 1827-1848.
Ἅγιος Παναγιώτης, γιός Οὐριήλ, τό γένος Καισαρέως· μαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1765 καί τάφηκε στό ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.
Ρ
Ἅγιος Ραφαήλ ἐξ Ἰθάκης· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπριλίου 1463.
Ὁσιομάρτυς Ρωμανός ἐκ Καρπενησίου· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 5 Ἰανουαρίου 1694.
Ἅγιος Ρωμανός ἱερομάρτυς· σφαγιάσθηκε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 6 Ἰανουαρίου 1695.
Σ
Ἅγιος Σεραφείμ ἱερομάρτυς, ἐπίσκοπος Φαναρίου· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 4 Δεκεμβρίου 1601.
Ἅγιος Συμεών ἐκ Τραπεζοῦντος· ὑπέστη μαρτυρικό τέλος στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 Αὐγούστου 1653.
Ἅγιος Σταμάτιος ἐκ Βόλου· σφαγιάσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 16 Αὐγούστου 1680.
Ἅγιος Σταμάτιος ἐκ Σπετσῶν· ἀποκεφαλίσθησε γιά τήν πίστη στή Χίο, στίς 3 Φεβρουαρίου 1822, σέ ἡλικία 22 χρόνων.
Ἅγιος Σάββας Νιγδελῆς· σφαγιάσθηκε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Νοεμβρίου 1726.
Τ
Ἅγιος Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 8 Αὐγούστου 1680.
Ὁσιομάρτυς Τιμόθεος ὁ Ἐσφιγμενίτης· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 29 Ὀκτωβρίου 1820.
Φ
Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία· μαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Ἀθήνα, στίς 19 Φεβρουαρίου 1589.
Χ
Ἅγιος Χρστος ὁ Κηπουρός· ἀπoκεφαλίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Φεβρουαρίου 1748.
Ἁγία Χρυσή ἡ Παρθενομάρτυς· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 13 Ὀκτω­βρίου 1795.
Ὁσιομάρτυς Χριστόφορος ἐξ Ἀδριανουπόλεως· μαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 16 Ἀπριλίου 1818.
Ἐθνομάρτυς Χρύσανθος Παγώνης, Μητροπολίτης Μονεμβασίας· βρῆκε μαρτυρικό θάνατο στίς φυλακές τοῦ Σαραγιοῦ ἀπό τήν κακουχία, τήν πείνα καί τήν ἐξάντληση, τόν Ἰούλιο (;) τοῦ 1821.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
www.enromiosini.gr www.romnios.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης