Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Ο άσωτος - Του Αββά Ησαΐα


Woods-2.JPG
Αύτη είναι ή αγαθότητα του Θεού: όποια ώρα αφήσει ό άνθρωπος τις αμαρτίες του, τον δέχεται με χαρά και δέν λαμβάνει υπόψη του τά προηγούμενα αμαρτήματα του, δπως λέει ή άγια Γραφή γιά τον άσωτο γιό.
Αυτός δηλαδή άφησε την τροφή των γουρουνιών, δηλαδή τά σαρκικά του θελήματα, και γύρισε με ταπείνωση στον Πατέρα του· γι' αυτό και ό Πατέρας τον δέχτηκε και πρόσταξε αμέσως νά του φορέσουν τή στολή της αγνότητας και τοδαχτυλίδι της υιοθεσίας, την οποία χαρίζει το άγιο Πνεύμα. Γιατί βέβαια ό Κύριος μας είναι σπλαχνικός και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, δπως είπε: «Αλήθεια σας λέω, γίνεται χαρά στον ουρανό για τή μετάνοια ενός αμαρτωλού»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης