Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Σταθμοί παραγωγής ενέργειας οι κτηνοτροφικές μονάδες;

Οι κτηνοτροφικές μονάδες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «μικρούς» σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Εκτιμάται ότι στο μέλλον θα μπορεί να παράγεται ακόμη και υδρογόνο, από τα αγροτικά απόβλητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία».
Ενδεικτικά ένα μόνο χοιροστάσιο, με 200 χοιρομητέρες, μπορεί να παράγει κατόπιν επεξεργασίας περί περί τις 1.018 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού, ποσότητα συγκρίσιμη με εκείνη που καταναλώνει ένα μέσο σπίτι σε περίοδο τεσσάρων μηνών, δεδομένου ότι η μέση οικιακή κατανάλωση ηλεκτρισμού υπολογίζεται σε 1.100 kWH το τετράμηνο.
Στον ευρωπαικό Βορρά η χρήση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, είναι ευρέως διαδεδομένη, στη χώρα μας εξακολουθεί να υπάρχει στέρηση, λόγω μιας σειράς αποτρεπτικών παραγόντων, επισήμανε στην ομιλία του ο λέκτορας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, Θώμας Κωστόπουλος, κατά την ομιλία του στο 3ο Συνέδριο της Agrotica.

Ο κ. Κωστόπουλος υποστήριξε ότι «στην Ελλάδα υστέρηση, λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης επιχειρήσεων, κράτους και κτηνοτρόφων, του υψηλού κόστους πρώτης εγκατάστασης και της έλλειψης οικονομικών κινήτρων, τα οποία πρέπει να θεσμοθετηθούν από την ελληνική Πολιτεία».
Επίσης, αναφέρθηκε στο βιοαέριο που παράγεται από τις κτηνοτροφικές μονάδες, το οποίο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε «βιοφυσικό αέριο» (με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 96% σε μεθάνιο) και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο είτε στις μεταφορές είτε στην τροφοδοσία δικτύου φυσικού αερίου.
«Η έρευνα στον τομέα της αναερόβιας αποικοδόμησης των αγροτικών προϊόντων συνεχίζεται, ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή και η παραγωγή υδρογόνου από αγροτικά απόβλητα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναδημοσίευση από econews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης