Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Οἱ δρόμωνες τῆς Ρωμιωσύνης καὶ ἡ ΑΟΖ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
Γράφει ὁ Δρ. Βαρδάκας Κωνσταντῖνος
Ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες  τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας σχεδιάσθηκε στὶς δεξαμενὲς σκέψης τῶν ἐπιδοτούμενων στρατηγικῶν ἱδρυμάτων ἀπὸ τὶς πλανητικὲς (πολυεθνικὲς) ἐταιρίες τοῦ ἄπληστου κεφαλαίου. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ του σχεδιασμοῦ ἦταν ἡ χάραξη γεωπολιτικῶν καὶ ἐνεργειακῶν διαδρόμων καὶ ἡ παράλληλη διαμόρφωση κυβερνητικῶν ἐθνικῶν, πολιτικῶν ἐπιλογῶν κατὰ τὸ μῆκος τῆς χάραξης αὐτῶν. Οἱ συνέπειες αὐτοῦ του σχεδιασμοῦ ἔφεραν τοπικὲς συρράξεις, κοινοβουλευτικὲς ἀνατροπές, κοινωνικὲς ἀνωμαλίες, οἰκονομικὲς διαταραχές, μετακινήσεις καὶ πληθυσμιακὲς ἀλλοιώσεις, ἐξαθλίωση καὶ πτώχεια.
Ἐδῶ στὴν πατρίδα μᾶς ἔφεραν καὶ  ἄλλα "δῶρα", νέες ἔννοιες ὅπως τὴν πολυδιαφημιζόμενη ΑΟΖ καὶ τὴν νεόφερτη ΕΟΖ καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ μία πρωτόγνωρη κοινωνικὴ ἐξαθλίωση στὸ ἐπίπεδό της πείνας.  Σήμερα οἱ γεωπολιτικοὶ παῖκτες σὰν τὰ μαῦρα κοράκια στέκονται καὶ περιμένουν πάνω ἀπὸ τὸ θήραμά τους ποὺ λέγεται  ΕΛΛΑΔΑ.
Γνωρίζουν ὅτι εἶναι τὸ καλύτερο ἐνεργειακὰ παχυλὸ θήραμα ποὺ στέκεται στὴν κεντρικότερη γεωστρατηγικὴ γέφυρα τοῦ κόσμου. Ὅμως οἱ παῖκτες αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία....

 βία μὲ τὸ ὑποψήφιο θύμα γιατί ἤδη κατοχύρωσαν τὰ ὑπερκέρδη τους. Περὶ αὐτῶν βοᾶ ἡ δημοσιογραφικὴ ἐπικαιρότητα ὅπως τὴν κατανοοῦμε καὶ ἐμεῖς προσωπικά.
Ἀλλὰ πραγματικὰ μέσα τοὺς τὰ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ἀνησυχοῦν σφόδρα. Καὶ αὐτὸ γιατί βλέπουν μία ΑΛΕΠΟΥ νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ καὶ νὰ διεκδικεῖ σημαντικὸ μερίδιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐνεργειακὰ ὑπερκέρδη. Τί θὰ κάνουν λοιπόν;
Θὰ πρέπει  νὰ τὴν ἐξουδετερώσουν γιὰ "νὰ σώσουν" τὸ θήραμά τους. Καὶ εἶναι λογικὸ πρὶν κολατσίσουν νὰ ἀποτρέψουν μὲ κάθε μέσο τὴν ἔξυπνη ἀλεποῦ ποὺ διαταράσσει τοὺς σχεδιασμοὺς Ἔτσι λοιπὸν τὴν παρελκύουν καὶ τῆς ἀνοίγουν νέα μέτωπα ἀπὸ πίσω της. Ἀλλὰ ὅμως ἡ ἀλεποῦ δὲν εἶναι χαζή, ὅπως εἴπαμε εἶναι πονηρὴ καὶ ἀποφασίζει νὰ παίξει σὲ ὅλα τὰ μέτωπα, μέχρι νὰ πηδήξει καὶ νὰ πιαστοῦν  τὰ τέσσερα ποδάρια της στὰ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΟΚΑΝΑ.
Ἂν λοιπὸν ρωτήσουμε σήμερα τοὺς δανειστές μας, τί γνώμη ἔχουν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΑΟΖ,  πιστεύω ὅτι θὰ μᾶς ἀπαντήσουν ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει καὶ πολύ, μάλιστα γελώντας μέσα τους, σκεπτόμενοι(.. ἀπὸ πότε τὰ θύματα ἀποφασίζουν πὼς θὰ φαγωθοῦν...) . Οἱ Γεωπολιτικοὶ παῖκτες ἔχουν νὰ κάνουν πιὸ σοβαρὰ πράγματα, πρέπει νὰ ξαναμοιράσουν τὸν κόσμο καὶ τὰ νέα ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τοῦ πλανήτη.
Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις τοῦ πολιτικοῦ δυναμικοῦ μας ἔχουμε νὰ ποῦμε σὰν καθημερινοὶ πολίτες  "ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ"  καὶ μὲ ἰδιαίτερο προβληματισμὸ διερωτώμασθε πλέον, τί περιθώρια ἑλιγμῶν διαθέτουν ἡ ἂν μᾶς δουλεύουν κανονικά; ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΟΖ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ; Αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ἀνακηρύξουν ΑΟΖ, ἂς ἀνακηρύξουν πρῶτα τὸν μεγαλύτερο ψεύτη μεταξύ τους.
 Μήπως κάποιοι παίζουν μὲ τὸν πόνο τῆς κοινωνίας μας καὶ τὴν πείνα; Μήπως βιώνουμε τὸν ἔσχατο  θεατρινισμὸ στὸ καιρὸ τῶν μνημονίων, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ καὶ ἡ ἴδια ἀλεποῦ μᾶς θεωρεῖ τελειωμένους γεωπολιτικά; Στὰ τοκογλυφικὰ κοράκια καὶ στὶς πονηρὲς ἀλεποῦδες θὰ συμβουλεύαμε ὅτι ἡ ΑΠΛΗΣΤΙΑ δὲν κάνει ποτὲ καλό, γιατί θολώνει τὸ μυαλὸ ὅσο ἔξυπνο καὶ νὰ εἶναι.
Τὰ κλεμμένα ποτὲ δὲν εὐλογοῦνται ἀπὸ τὸν ΘΕΟ, ἂν καὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ καὶ ὅσιο. Καὶ φυσικὰ δὲν γνωρίζουν οἱ μακελλάρηδες τῶν Ἐθνῶν ὅτι πολλὲς φορὲς μέσα στοὺς γεωπολιτικοὺς σχεδιασμοὺς εἰσπηδοῦν  Πνευματικοὶ Νόμοι ποὺ σὰν ἄγνωστοι παράμετροι ἀνατρέπουν τὰ πάντα. Ποιοὶ εἶναι οἱ πνευματικοὶ νόμοι; Εἶναι οἱ φωνὲς καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς Φραγκοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας, τουτέστιν τῆς Βαρβαροκρατίας.
Κάποιοι Τουρκολάγνοι τὰ τελευταία χρόνιά μας διαφήμιζαν τὸ Αἰγαῖο σὰν τὴν  "θάλασσα τῆς εἰρήνης". Τοὺς ἀπαντοῦμε καὶ ἐμεῖς... ΝΑΙ, ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ... μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι δὲν θὰ κυκλοφοροῦν στὸ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ οἱ Μογγόλοι  μὲ πλοῖα καὶ ἀεροπλάνα, οὔτε αὐτὸ θὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ΑΟΖ καὶ ἄλλα κουρουφέξαλα, ἀλλὰ θὰ εἶναι μία πραγματικὴ θάλασσα ἀνθρώπινης εἰρήνης ποὺ θὰ τὴν διασχίζουν οἱ δρόμωνες τοῦ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μεταφέροντας πάλι τὸ μήνυμά του στὴν "στεγνὴ" ἀπὸ ἰδέες ἀνθρωπότητα.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ     


Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης