Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ

 

 

    ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

    Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι 

Τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, 

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι 

Ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ. 

 

    Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη 

Τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,

 Καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, 

Χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης