Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Λάμπρος Χρ. Σιάσιος, Ανθρωπιστικοί πόλεμοι του σήμερα


ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ*

ΤΡΙΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

του Δρ Λάμπρου Χρ. Σιάσου
Καθηγητού της Φιλοσοφίας στό Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

«Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μεταφέρονται καὶ στὸν τόπο μας θεωρίες-πολεμοφόδια βραδυφλεγῆ: Ἀνεκτικότητα, πολυ-πολιτισμός, σεβασμὸς ἑτερότητας, διαθρη-σκειακοί διάλογοι...» (Λάμπρος Χρ. Σιάσιος). 
 
 Ἀφελεῖς ἐρωτήσεις («Πατερικὴ Παράδοση»): Οἱ σεβαστοί μας Ἐπίσκοποι, μήπως βλέπουν πίσω ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸ «χαμὸ» τῆς ὑποτέλειας καὶ τῆς προδοσίας τὴν διπλῆ ἐνοχή τους ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Ἐπίσκοποι; Ἂν ἔχουν ἀκόμα συνείδηση καὶ μάτια νὰ βλέπουν! Μήπως μὲ τὴν ἀδιαφορία τους γιὰ τὴν Πίστη (πρώτο ἐνδιαφέρον τους ἡ ἐξασφάλιση καὶ παραμονὴ στὴν ἐξουσία), συνέβαλαν στὴν ἀλλοίωση τῆς Πίστεως καὶ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ θεραπευτικοῦ καὶ συνεκτικοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιτρέποντας στὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση νὰ εἰσχωρήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει Παραδόσεις καὶ βεβαιότητες αἰώνων;
Ἐμεῖς οἱ πιστοί, εἴμαστε ἀνεύθυνοι ὄντα, πρόβατα ὑπάκουα ἄβουλων καὶ κακότροπων ψευδεπισκόπων (Οἰκουμενιστῶν καὶ μή), ἢ «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, ὀφείλοντες ὑπακοὴ στὸν ἀρχηγὸ τῆς Πίστεως Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ στοὺς φίλους του Ἁγίους;
Ἄλλη μιὰ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἔρχεται· μᾶς τὴν χαρίζει ὁ Θεὸς γιὰ μετάνοια προσωπική· καὶ ἀσχέτως ἂν ἡ κατάσταση εἶναι ἀνεστρέψιμη στὴν κοινωνική της διάσταση. Αὐτὴ ἀνήκει στὰ σχέδια καὶ τὶς Βουλὲς τοῦ Θεοῦ. Θὰ τὴν ἐξαντλήσουμε στὴν ἐπίδειξη χρυσοποίκιλτων πένθιμων ἀμφιέσεων καὶ ψευτο-συναισθηματικῶν ἐξάρσεων;


ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ*
ΤΡΙΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
του Δρ Λάμπρου Χρ. Σιάσου
Καθηγητού της Φιλοσοφίας στό Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.[*] Τό άρθρο αποτελεί μέρος του κειμένου, πού κατέθεσε ο Καθηγητής στό Τμημα Θεολογίας Α.Π.Θ. στήν κρίσιμη συνεδρία της 7.3.2014, σχετικά μέ τήν ίδρυση «ΕΙσαγωγικής Κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών» (ένός οίονεί Τμήματος δηλαδή) μέσα στό Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις του ¨Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση¨

alt

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ ΕνημέρωσηςΠροσοχή

Για ανάγνωση επιλέγεις ¨ ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ¨ και το διαβάζεις τόσο άνετα, σαν να είναι σε μορφή pdf.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Web TV


Σκοπός της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» είναι να ανακτήσουν οι Έλληνες τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της φυλής μας, μέσα από μια υγιή ενημέρωση, αφύπνιση και ψυχαγωγία.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ.